• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
کتابخانه تخصصی مرکز‌ تحقیقـــات‌ زن‌ و خانـــواده

1 صابرین
2 صابرین، کتابهای دانه
3 ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌
4 صالح
5 صبح امید یاران‬
6 صبح صادق
7 صحیفه
8 صحیفه خرد
9 صحیفه خرد؛ تهران: موسسه جهانی اندیشه اسلامی
10 صحیفه معرفت
11 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اداره کل پژوهش‌های رادیو، دفتر پژوهشهای رادیو
12 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اداره کل پژوهشهای سیما، کانون اندیشه
13 ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌؟
14 ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌، واح‍د ...
15 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش
16 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های اسلامی
17 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات
18 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای
19 ص‍دای‌ م‍ع‍اص‍ر
20 صدرا
  1   2   صفحه آخر  
 
مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397