• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
                 
شروع دوباره


آخرین‌ نشریات1 دیدگاه‌های حقوق قضایی (دیدگاه‌های حقوقی سابق) - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - علمی پژوهشی
2 تحقیقات حقوقی - دانشگاه شهید بهشتی - علمی پژوهشی
3 پایش - پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی - علمی پژوهشی
4 ادبیات فارسی (تخصصی زبان و ادبیات فارسی) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد - مصوب دانشگاه آزاد
5 مطالعات سیاسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر - مصوب دانشگاه آزاد
6 کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی سابق) - پژوهشکده کودکان استثنایی - علمی پژوهشی
7 پژوهش‌های مشاوره - انجمن مشاوره ايران - علمی پژوهشی
8 دانشگاه علوم پزشکی گرگان - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گرگان - علمی پژوهشی
9 پزشکی قانونی - سازمان پزشكي قانوني كشور - علمی پژوهشی
10 مطالعات فقه تربیتی (راه تربیت سابق) - جامعه المصطفی العالمیه - علمی پژوهشی
11 روش‌ها و مدل‌های روانشناختی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - علمی پژوهشی
12 مطالعات اجتماعی ایران - انجمن جامعه‌شناسی ایران - علمی پژوهشی
13 روان‌شناسی اجتماعی (يافته‌های نو در روان‌شناسی) - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز - مصوب دانشگاه ...
14 زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی تهران - علمی پژوهشی
15 روانشناسی تربیتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن - علمی پژوهشی
16 علوم روانشناختی - محمود منصور - علمی پژوهشی
17 پژوهشنامه متين - پژوهشكده امام خمینی و انقلاب اسلامی - علمی پژوهشی
18 پژوهش در برنامه‌ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربیتی سابق) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان - ...
19 پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری - دانشگاه اصفهان - علمی پژوهشی
20 ناتوانی‌های یادگیری - دانشگاه محقق اردبیلی - علمی پژوهشی
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397