• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
                 
شروع دوباره


آخرین‌ نشریات1 روان‌شناسی اجتماعی (يافته‌های نو در روان‌شناسی) - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز - مصوب دانشگاه ...
2 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی، گروه پژوهشی رفاه اجتماعی - علمی پژوهشی
3 پليس زن - مجتمع آموزشی زنان پلیس - علمی ترویجی
4 پژوهش‌های مشاوره - انجمن مشاوره ايران - علمی پژوهشی
5 روش‌ها و مدل‌های روانشناختی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - علمی پژوهشی
6 پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق) - جامعة‌ المصطفی(ص) العالمیه - علمی پژوهشی
7 علوم روانشناختی - محمود منصور - علمی پژوهشی
8 مطالعات جامعه‌شناختی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان - علمی پژوهشی
9 حقوق پزشکی - محمود عباسی - علمی پژوهشی
10 شناخت اجتماعی - دانشگاه پیام نور - علمی پژوهشی
11 زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان سابق) - مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران - علمی پژوهشی
12 انديشه و رفتار در روان‌شناسي باليني - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن - علمی پژوهشی
13 نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی (جغرافیای انسانی سابق) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - علمی ...
14 خانواده پژوهی - دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده - علمی پژوهشی
15 مددکاری اجتماعی - دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی - علمی پژوهشی
16 پژوهش‌نامه قرآن و حدیث - انجمن علوم قرآن و حدیث ایران - علمی پژوهشی
17 زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان سابق) - مركز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران - علمی پژوهشی
18 بررسی‌های آمار رسمی ایران (گزيده مطالب آماری سابق) - مرکز آمار ایران - علمی ترویجی
19 تحقیقات تاریخ اجتماعی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - علمی پژوهشی
20 ادبيات عرفانی و اسطوره شناختی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - علمی پژوهشی
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397