• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
کتابخانه تخصصی مرکز‌ تحقیقـــات‌ زن‌ و خانـــواده

1 سابقون
2 س‍اح‍ل‌
3 ساحل اندیشه تهران
4 س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
5 س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اس‍ن‍اد
6 سازمان اسناد ملی ایران، دفتر پژوهش و انتشارات
7 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
8 سازمان اقدام آشکار جهانی
9 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
10 سازمان انتشارات ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
11 سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
12 سازمان انتشارات کیهان؟
13 س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
14 س‍ازم‍ان ان‍ج‍م‍ن اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان
15 س‍ازم‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ واح‍د ...
16 سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور
17 سازمان اوقاف و امور خیریه، انتشارات اسوه
18 سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان چاپ و انتشارات
19 سازمان برنامه و بودجه، م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
20 سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر  
 
مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397