• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان بررسی رابطه علاقه اجتماعی، دینداری، ویژگی‌های شخصیتی و عوامل دموگرافیک با کیفیت رابطه زناشویی و ارائه مدل معادله ساختاری پیش بینی کیفیت رابطه زناشویی
نام دانشجو / طلبه محمدمسعود دیاریان
استاد راهنما وحید قاسمی    
استاد مشاور ایران باغبان    
دانشگاه دانشگاه اصفهان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
رشته تحصيلي مشاوره گرایش خانواده
مقطع تحصيلي دکتری
سال اخذ مدرک 1390
تعداد صفحات 182
زبان فارسی
کلید واژه روابط زناشویی  دینداری  معادلات ساختاری  برون‌گرایی  عوامل دموگرافیک  تجربه‌گرایی  پنج عامل شخصیت  کیفیت رابطه زناشویی  علاقه اجتماعی  توافق‌ پذیری  روان رنجورخویی  کیفیت ابعاد رابطه زناشویی  
موضوع روابط زناشويي / روابط جنسي زوجين     روابط زوجين    
چکیده هدف: هدف از اين پژوهش بررسي تأثير علاقه اجتماعي، دينداري، ويژگيهاي شخصيتي و عوامل دموگرافيك بر كيفيت رابطه زناشويي بود. جامعه پژوهش، زوجين 20 تا 50 ساله شهر اصفهان و با حداقل دو سال سابقة ازدواج و نمونه پژوهش 408 نفر (204 زوج) بود كه به صورت تصادفي درمناطق مختلف سطح شهرانتخاب شدند. روش پژوهش نيز، همبستگي از نوع مدل سازي معادله ساختاري بود. ابزارهاي پژوهش: ‌فرم مشخصات دموگرافيك ، پرسشنامه پنج عامل شخصيت نئو (كاستر و مك كري، 1992) ، ‌پرسشنامه كيفيت ادراك شده از ابعاد زناشويي (فليچر و همكاران، 2000) ،‌پرسشنامه علاقه اجتماعي (گريور و همكاران ، 1973 ) و پرسشنامه دينداري (خداياري فرد و همكاران ، 1385). نتايج: ‌تاثير مثبت دينداري و علاقه اجتماعي بركيفيت ر ابطه زناشويي و نيز تاثيرمنفي روان رنجوري و تاثير مثبت برونگرايي بركيفيت رابطه زناشويي را نشان داد. ويژگيهاي دموگرافيك دراين پژوهش تاثيري بركيفيت رابطه زناشويي نداشت. همچنين دربررسي مدل ارائه شده توسط پژوهش اين يافته به دست آمد كه دينداري و ويژگيهاي شخصيتي از طريق علاقه اجتماعي بركيفيت رابطه زناشويي تاثير مي گذارند. بدين ترتيب كه دينداري و برخي ويژگيهاي شخصيتي باعث افزايش ميزان علاقه اجتماعي در زوجين و درنتيجه افزايش كيفيت رابطه زناشويي آنان خواهد شد. از ديگر يافته‌هاي اين پژوهش ، تاثيرمثبت دينداري برعلاقه اجتماعي و نيز تاثيرمنفي روان رنجورخويي برعلاقه اجتماعي و تاثيرمثبت برون گرايي، تجربه گرايي و توافق پذيري برعلاقه اجتماعي بود. بدين ترتيب مدل پيشنهادي در رابطه با پيش بيني كيفيت رابطه زناشويي درپژوهش حاضر تاييد گرديد و علاقه اجتماعي نقش محوري دراين مدل يافت.
شماره ثبت 368 ( قم )      360 ( تهران )      

شناسه پایان نامه 967
تعداد بازدید 1612

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397