• صفحه‌نخست
 • بانک اطلاعات علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار، شناختی رفتاری و تلفیقی شناختی رفتاری هیجانی بر سیر تغییر رضایتمندی زناشویی زوجین و افسردگی زنان شهر همدان
نام دانشجو / طلبه رزیتا امانی
استاد راهنما مریم فاتحی‌زاده    
استاد مشاور احمد احمدی علون آبادی    
دانشگاه دانشگاه اصفهان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
رشته تحصيلي مشاوره گرایش خانواده
مقطع تحصيلي دکتری
سال اخذ مدرک 1391
تعداد صفحات 267
زبان فارسی
کلید واژه رضایت زناشویی  رضایت زناشویی زوجین  افسردگی زنان  زوج درمانی  نارضایتی زناشویی  همدان  زوج‌ درمانی شناختی رفتاری  زوج درمانی هیجان مدار  زوج‌ درمانی شناختی رفتاری هیجانی  زوج درمانی تلفیقی  
موضوع افسردگي زنان     روابط زوجين     خانواده درماني    
چکیده اين مطالعه جهت بررسي و مقايسه ي اثربخشي زوج درماني هيجان مدار، شناختي- رفتاري، و شناختي- رفتاري- هيجاني بر رضايت مندي زناشويي زوجين و افسردگي زنان انجام گرفت. روش: روش اين مطالعه، نيمه تجربي از نوع پيش آزمون- پس آزمون- پيگيري، و روش آماري آن تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر دوگانه بود. نمونه ي مورد نظر از ميان 89 زوجي انتخاب شد که به مراکز مشاوره و روان پزشکي شهر همدان مراجعه کرده و تشخيص همزمان افسردگي زن و نارضايتي زناشويي گرفته بودند. 67 زوج واجد شرايط شرکت در اين مطالعه بودند که از ميان آنها 45 زوج به طور تصادفي انتخاب و با همتاسازي در سه گروه زوج درماني قرار گرفتند. زوج هايي که در هر يک از گروه هاي درماني قرار داشتند، به مدت 15 جلسه تحت درمان قرار گرفتند. ابزاري که در اين پژوهش به کار گرفته شد نيز شامل پرسشنامه هاي جمعيت شناختي، افسردگي بک، و رضايت مندي زناشويي انريچ مي شد. به منظور ثبت سير تغييرات نمره هاي افسردگي و رضايت مندي زناشويي، زوجين پرسشنامه ها را در مرحله ي پيش آزمون(زمان1)، جلسه ي ششم (زمان2)، جلسه ي يازدهم (زمان3)، پس آزمون (جلسه ي پانزدهم، زمان 4)، يک ماه بعد (پيگيري اول، زمان5) و سه ماه بعد ( پيگيري دوم، زمان 6) پر کردند. يافته ها: نتايج تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر دوگانه نشان داد که هر سه زوج درماني شناختي -رفتاري، هيجان مدار و شناختي- رفتاري- هيجاني در کاهش نمرات افسردگي و افزايش رضايت مندي زناشويي مؤثرند. زوج درماني هيجان مدار تنها در نمرات پيگيري افسردگي و رضايت مندي زناشويي مؤثر تر از زوج درماني شناختي- رفتاري بود. زوج درماني شناختي- رفتاري- هيجاني هم در طول درمان و هم در نمرات پيگيري افسردگي و رضايت مندي زناشويي مؤثرتر از دو روش زوج درماني ديگر بود. نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي به دست آمده، هر چند هر سه مداخله تاثيرگذار بوده اند اما فقط زوج درماني تلفيقي هم در فرايند و هم در پيگيري موثرتر بوده است، در واقع زوج درماني تلفيقي شناختي- رفتاري- هيجاني با هدف قرار دادن سه بعد اصلي شناخت، رفتار و هيجان، به اصلاح الگوي تعاملي زوجين مي پردازد، درحالي که در زوج درماني شناختي رفتاري به هيجان کمتر توجه شده و در زوج درماني هيجان مدار، به باور و شناختها پرداخته نمي شود، لذا اين روش با مد نظر قراردادن هر سه بعد به طور ماندگارتري موجب افزايش رضايت زناشويي زوجين و کاهش افسردگي زنان شده است. در نتيجه به نظر مي رسد زوج درماني تلفيقي شناختي- رفتاري -هيجاني مداخله ي موثري جهت ارتقا رضايت زناشويي زوجين و کاهش افسردگي در زنان باشد.
شماره ثبت 397 ( قم )      402 ( تهران )      

شناسه پایان نامه 401
تعداد بازدید 1777

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397