• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان تبیین عوامل مؤثر بر عدم تمایل استادان زن به حضور در عرصه‌های مدیریتی آموزش عالی ایران و ارائه سازوکارهای افزایش حضور آنان با تأکید بر دیدگاه‌های پسافمینیستی
نام دانشجو / طلبه شهلا برجعلی‌لو
استاد راهنما سعید مرتضوی    
استاد مشاور حسین رحمان‌سرشت    
دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری
رشته تحصيلي مدیریت گرایش منابع انسانی
مقطع تحصيلي دکتری
سال اخذ مدرک 1391
تعداد صفحات 200
زبان فارسی
کلید واژه زنان در آموزش عالی  دیدگاه فمینیستی  زنان و پست مدیریت  پست‌های مدیریتی  مدیران زن  سقف شیشه‌ای  موانع مدیریت زنان  تعارض کار خانواده  مدیریت زنان  پسافمینیسم  تعارض نقش  زنان در مدیریت  پست‌های زنان  استادان زن دانشگاه  موانع حضور زنان در پست‌های مدیریتی  زنان در آموزش عالی ایران  تعارض نقش شغلی خانوادگی  آرزومندی مدیریتی  برجستگی نقش شغلی  برجستگی نقش خانوادگی  پست‌های سازمانی  موانع سازمانی  توسعه کارراهه  برجستگی نقش  آرزوی شغلی  
موضوع اشتغال زنان / زن و اشتغال / خانواده و اشتغال     زن و اجتماع / مشارکت اجتماعي زنان     مشاغل زنان    
چکیده هدف این پژوهش با کثرت‌گرایی در تئوری(تأکید بر دیدگاههای پسافمینیستی و بازتاب این دیدگاهها در مدلهای جدید توسعه کارراهه زنان) و کثرت‌گرایی در روش(استفاده از روش تحقیق آمیخته)، تبیین عوامل موثر بر عدم تمایل استادان زن به حضور در پستهای مدیریتی آموزش عالی ایران و ارائه ساز و کارهای افزایش حضور آنان در عرصه‌های مدیریتی دانشگاهها بوده است.در مرحله اول تحقیق، به روش کمی و با آزمون مدل مفهومی پیشنهادی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری در میان نمونه‌ای 135 نفره از استادان زن ده دانشگاه برتر کشور، نحوه تأثیر عوامل فردی، عوامل مربوط به نقشهای چندگانه زنان و عوامل سازمانی بر عدم تمایل استادان زن به حضور در پستهای مدیریتی مورد بررسی قرار گرفته و در مرحله دوم با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته در میان نمونه‌ای 11 نفره از افرادی که در مرحله اول تحقیق تمایل خود به همکاری در پژوهش را ابراز نموده بودند، دیدگاههای آنان در مورد عوامل حضور اندک استادان زن در عرصه‌های مدیریتی آموزش عالی و سازوکارهای که برای افزایش حضور آنان در پستهای مدیریتی دانشگاهها، مشخص شده است. نتایج آزمون فرضیه‌های مدل نهایی تحقیق نشان دهنده اثر منفی خودکارآمدی مدیریت تعارض شغلی-خانوادگی بر ادراک استادان زن از تعارض شغلی-خانوادگی و اثر منفی ادراک از تعارض شغلی-خانوادگی بر آرزومندی مدیریتی آنان است. همچنین اثر مثبت برجستگی نقش شغلی بر آرزومندی مدیریتی مورد تأیید قرار گرفت. هرچند نتایج رگرسیون تعدیل شده حاکی از آن است که اثر برجستگی نقش شغلی بر آرزومندی مدیریتی، توسط برجستگی نقش خانوادگی تعدیل می‌شود. به‌گونه‌ای که این رابطه در افرادی که برجستگی نقش خانوادگی بالاتری دارند، ضعیف‌تر است. در نهایت اثر منفی آرزومندی مدیریتی بر عدم تمایل استادان زن به حضور در پستهای مدیریتی تأیید شد و نتایج رگرسیون تعدیل شده نیز نشان داد که اثر آرزومندی مدیریتی بر عدم تمایل به حضور در پستهای مدیریتی، توسط ادراک از موانع سازمانی تعدیل می‌شود. به‌گونه‌ای که این رابطه در افرادی که ادراک بیشتری از موانع سازمانی دارند، ضعیف‌تر است.یافته‌های کیفی نشان می‌دهد که از دیدگاه مصاحبه‌شوندگان، عوامل سازمانی بیش از عوامل فردی و خانوادگی بر حضور اندک استادان زن در عرصه‌های مدیریتی آموزش عالی، موثرند. از میان عوامل سازمانی نیز فرهنگ سازمانی و گرایشهای مردسالارانه، شبکه‌های غیر رسمی مردان و نبود نظام شایسته‌سالاری، بیش از سایر موانع سازمانی مورد تأکید قرار گرفته‌اند. در زمینه ساز و کارهای افزایش حضور استادان زن در پستهای مدیریتی، تبیین ضرورت حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی بیش از برنامه‌های منابع انسانی مورد تأکید قرار گرفته و اظهارات مشارکت‌کنندگان حاکی از دیدگاههای متناقض در مورد کارایی راهکار تبعیض مثبت و ارائه سهمیه مدیریتی به زنان است.
شماره ثبت 370 ( قم )      379 ( تهران )      

شناسه پایان نامه 1252
تعداد بازدید 1458

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397