• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
 
عنوان مقدمه‌ای بر نظریه‌ی سیاسی فمینیسم
پدیدآورنده والری برایسون
مترجم پیشگفتار به قلم الیزابت میهن؛ ترجمه‌ی منیژه گازرانی
مشخصات نشر تهران:خجسته، 1399.
توضیحات چاپی چاپ اول
مشخصات ظاهری 392ص .
رده کنگره
 
/۷م۴ب
 ۱۱۹۰
HQ
نمایه نمایه
کتابنامه 13کتابنامه: ص. [359] - 381

» فمينيسم، مفاهيم، موضوعات و دانش‌ها
  فهرست پیشگفتار به قلم الیزابت میهن
مقدمه
بخش یکم: پیشگامان
    1 . اندیشه ی فمینیستی آغازین
         مری استل و بحث و جدل قرن هفدهم
         روشنگری و فمینیسم لیبرالی آغازین
         حقانیت حقوق زنان، مری والستون کرفت
         سوسیالیست های یوتوپیاپرداز و فمینیسم
              فرجام خواهی از طرف زنان نوشته ی ویلیام تامپسون
    2. لیبرالیسم و پس از آن: فمینیسم رایج در قرن نوزدهم
         الیزابت کدی استانتون و فمینیسم در آمریکا
              کنوانسیون سنکا فالز
              تحلیل ستم جنسیتی
              دین و کتاب مقدس زنان
              طبقه، نژاد و فمینیسم
              بحث تفاوت / برابری
         جان استوارت میل و فمینیسم در بریتانیا
              گسترش اندیشه های فمینیستی
              انقیاد زنان، جان استوارت میل
              نقد لیبرالیسم جان استوارت میل
    3. سهم مارکس و انگلس
         نظریه ی مارکسیسم کلاسیک
         خاستگاه خانواده، مالکیت خصوصی و دولت انگلس
              نقدهای مدرن بر دیدگاه های انگلس
         امروزینگی مفاهیم مارکسیستی
    4. فمینیسم رایج: حق رأی و پس از آن، دهه ی 1880 تا 1939
         وضعیت زنان در اواخر قرن نوزدهم
         مبارزه برای کسب حق رأی
              برابری یا تفاوت؟
              نحله های ضد دمکراتیک در مبارزه برای کسب حق رأی
              سوسیالیست ها و مبارزه برای کسب حق رأی
              کریستیل پانکهورست
         پس از حق رأی: پیدایی دوباره ی تضادها
              حقوق برابر در مقابل فمینیسم رفاه طلب در آمریکا
              حقوق برابر در مقابل فمینیسم رفاه طلب در بریتانیا
              النور رائبورن و مبارزه برای کمک هزینه ی خانواده
              کنترل زاد و ولد
    5. فمینیسم سوسیالیستی در بریتانیا و آمریکا
         زنان و فمینیسم در سازمان های سوسیالیستی
         شارلوت پرکینز گیلمن
         فمینیسم آنارشیستی اِماگُلدمن
         مری اینمن و کمونیسم آمریکایی
    6. فمینیسم مارکسیستی در آلمان
         سهم بیل
         کلارا زتکین
              دشمنی با فمینیسم بورژوایی
              لیلی بروان و بحث رویزیونیسم
              تعدیل موضع زتکین
    7. فمینیسم مارکسیستی در روسیه
         فمینیسم روسی آغازین
         اندیشه های الکساندراکولنتای
              دستاوردهای عملی
              اخلاق جنسیتی و کمونیسم
              خانواده، بچه داری و مادری
بخش دوم: اندیشه ی فمینیستی مدرن
    8. پیشینه ی فمینیسم مدرن
         زنان پس از جنگ جهانی دوم
         سیمون دوبوار و جنس دوم
              کاربست اگزیستانسیالیسم در مورد زنان
              آیا دیدگاه دو بوار نسبت به زنان منفی است؟
              جنس و طبقه
              زندگی و تأثیر دو بوار
    9. فمینیسم لیبرالی مدرن و منتقدان آن
         بتی فریدان و سیاست سازمان بین المللی زنان (NOW)
         نقد فمینیسم لیبرال
              دولت
              برابری
              سرشت انسان
              عقل
              تمایز حوزه های عمومی و خصوصی
         ریچاردز، اُکین و نظریه ای فمینیستی درباره دولت
    10 . فمینیسم رادیکال مدرن: نظریه ی مردسالاری
         خاستگاه فمینیسم رادیکال
         کیت میلت و نظریه ی مردسالاری
         نقد نظریه ی مردسالاری
    11. فمینیسم رادیکال مدرن: مردسالاری خصوصی و عمومی
         مردسالاری  و دولت
         مردسالاری و نظام اقتصادی
         مردسالاری و خانواده
         کار خانگی
         بهره کشی جنسی
         تربیت خانوادگی و اکتساب هویت جنسی بزرگسالی
         بحث های طرفداری از خانواده
    مردسالاری و تولید مثل
         تکنولوژی تولید مثل
         مادری، تفاوت جنسیتی و اکو- فمینیسم
    مردسالاری، رابطه ی جنسی و خشونت
         خشونت جنسی، مرزه نگاری و نظارت مردسالارانه
    12. فمینیسم رادیکال مدرن: شناخت، زبان و مرد سالاری
         « زبان مرد ساخته» و چالش های فمینیستی
         پسامدرنیسم و اندیشه ی فمینیستی
    13. فمینیسم مارکسیستی و سوسیالیستی مدرن
         نظریه ی ماکسیستی و فمینیسم
         مبحث کار خانگی
         زنان و بازار کار
         دو نظام یا یک نظام؟ «نظام های دو گانه» در مقابل «مردسالاری سرمایه دارانه»
         خانواده، ایدئولوژی و «ساختارهای ستم» میشل
         بیگانگی و تولید مثل اجتماعی
         مارکسیسم مدرن، پسامدرنیسم و نژاد
         راهبردهای فمینیسم سوسیالیستی
    14. نتیجه گیری: نظریه ی فمینیسم در دهه ی 1990
کتابنامه

شناسه کتاب 69140

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397