• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان پیش‌بینی شایستگی اجتماعی عاطفی نوجوانان بر اساس ظرفیت تأملی مادر با در نظر گرفتن نقش میانجی جو عاطفی خانواده
تعداد صفحات 15
نویسنده ملیکا اویسی موخر - اعظم بهرامی
مشخصات نشریه  خانواده درمانی کاربردی - انجمن علمی ایرانی مطالعات زنان شماره 3 پیاپی 17
تاریخ انتشار تابستان - 1402
محدوده صفحات 60-46
کلید واژه قم (شهرستان)  جو عاطفی خانواده  دانش‌آموزان دبیرستانی  نوجوانان دبیرستانی  جو خانواده   دانش‌آموزان نوجوان  شایستگی اجتماعی  جو عاطفی  شایستگی هیجانی  دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم  ظرفیت تأملی  ظرفیت تأملی مادر  شایستگی اجتماعی هیجانی  شایستگی اجتماعی عاطفی  
چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی شایستگی اجتماعی-عاطفی نوجوانان بر اساس ظرفیت تأملی مادر با در نظر گرفتن نقش میانجی جو عاطفی خانواده می‌باشد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان مقطع متوسطه دوم ناحیه 3 آموزش و پرورش شهر قم است که در سال تحصیلی 1400-1401 مشغول تحصیل بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برابر با 363 نفر بر اساس روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه شایستگی اجتماعی-عاطفی ژو و‌ای (2012)، پرسشنامه جو عاطفی هیل برن (1964) و پرسشنامه ظرفیت تاملی فوناگی و همکاران (2016) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS وLisrel انجام گرفت.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که ظرفیت تأملی مادر، شایستگی اجتماعی عاطفی نوجوانان را پیش بینی می‌کند (68/0 = β ، 001/0 > P ). همچنین بر اساس یافته‌های این پژوهش ظرفیت تاملی مادر از طریق متغیر میانجی جو عاطفی خانواده نیز نقش پیش بینی کننده بر شایستگی اجتماعی-هیجانی نوجوانان دارد (89/0 = β ، 001/0 > P ).
نتیجه ­گیری: طبق نتایج پژوهش سطوح بالاتر ظرفیت تاملی مادران، شایستگی بالاتر نوجوانان در بازه سنی مورد مطالعه را مورد انتظار می‌سازد و برعکس. بررسی ظرفیت تاملی مادران در قالب ابزارها و سنجه‌های موجود و در اختیار داشتن تصویری از آن، می‌تواند در برگزاری دوره‌های مبتنی بر ذهنی‌سازی ایشان مفید باشد.

کد مقاله 47404
تعداد بازدید 8

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397