• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان اثربخشی آموزش تربیت جنسی کودکان به والدین بر تغییر دانش، نگرش و عملکرد آن‌ها در تربیت جنسی کودکان پیش دبستانی (شهر زیرآب)
تعداد صفحات 16
نویسنده ریحانه پرویزی - سیامک طهماسبی گرمتانی - منصوره کریم زاده
مشخصات نشریه  سلامت و آموزش در اوان کودکی سال 4 شماره 1 پیاپی 11
تاریخ انتشار بهار - 1402
محدوده صفحات 38-23
کلید واژه تربیت جنسی  آموزش مادران  آموزش والدین  نگرش مادران  نگرش والدین  کودکان پیش دبستانی  روش‌های تربیت جنسی  عملکرد مادران  عملکرد والدین  دانش والدین  مادران کودک پیش دبستانی  دانش مادر  آموزش تربیت جنسی  تربیت جنسی کودکان  تربیت جنسی فرزندان  زیرآب (شهرستان)  
چکیده مقدمه: پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش تربیت جنسی کودکان به والدین بر تغییر دانش، نگرش و عملکرد آنها در تربیت جنسی کودکان پیش دبستانی (شهر زیرآب) را مورد بررسی قرار می دهد.
روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف در گروه پژوهش های کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری (اندازه گیری مکرر) با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر کلیه مادران کودکان پیش دبستانی شهر زیراب بود. روش نمونه گیری این پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای ساده انجام گردید. اندازه نمونه، حداقل 12 نمونه در هر گروه تعیین شد. با توجه به فرمول کوکران، والدین به دو گروه بهره مند و فاقد بهره تقسیم شدند و در نهایت 1 گروه 12 نفره تشکیل شد. سپس بعد از انتخاب نمونه، پرسشنامه تربیت جنسی (صالحی، 2931 ) توسط والدین کودکان تکمیل گردید.
یافته ها: یافته ها نشان داد که واریانس های خطای هیچ یک از مؤلفه های تربیت جنسی شامل 5 معنادار / دانش، نگرش و عملکرد در دو گروه والدین بهره مند از آموزش و فاقد بهره از آموزش، در سطح 50 5 معنادار / نیست همچنین اثر اجرای متغیر مستقل بر مؤلفه های دانش، نگرش و عملکرد در سطح 52 است.
نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که آموزش و توانمندسازی والدین در تربیت جنسی کودکان موجب بهبود دانش، نگرش و عملکرد آنها می شود.

کد مقاله 47382
تعداد بازدید 10

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397