• صفحه‌نخست
 • بانک اطلاعات علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان بررسی میزان تعارض کار خانواده، تاب‌آوری و ترک شغل پرستاران شاغل در بیمارستان نظامی شهر بیرجند در دوران همه‌گیری کووید 19
تعداد صفحات 9
نویسنده رسول سلیمانی مقدم - طاهره بلوچی بیدختی
مشخصات نشریه  تحقیقات سلامت در جامعه - دانشگاه علوم پزشکی مازندران شماره 3
تاریخ انتشار پائیز - 1402
محدوده صفحات 83-75
کلید واژه تعارض کار خانواده  پرستاران  بیرجند (شهرستان)  تاب‌آوری  پرستاران متأهل  کووید 19  کادر بهداشت و درمان  ترک شغل  
چکیده مقدمه و هدف: اپیدمی کرونا به عاملی نگران‌کننده برای کادر درمان، به‌خصوص پرستاران تبدیل شده است. با وجود اپیدمی کرونا، فشار کاری پرستاران افزایش یافته است که خود می تواند باعث تعارض کار-خانواده، کاهش تاب آوری و به‌دنبال آن، ترک شغل در این قشر شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان تعارض کار-خانواده، ترک شغل و تاب‌آوری پرستاران بود.
روش کار: این مطالعه‌ی توصیفی‌ مقطعی در سال 1400 تا 1401، روی 90 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان نظامی شهر بیرجند انجام شد. پرستاران بر اساس داده های سرشماری و معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه‌ی اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه های تعارض کار-خانواده کارلسون، ترک خدمت کیم و تاب آوری کانر کونور و دیویدسون بود. تجزیه ‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS.V21 و با استفاده از شاخص های میانگین، انحراف معیار، توزیع فراوانی نسبی و مطلق و آزمون های آماری کولموگروف‌اسمیرنوف، من‌ویتنی و هم‌بستگی اسپیرمن صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان مرد (3/53 درصد) و بیشترشان متأهل (8/87 درصد) بودند. میانگین نمره‌ی تعارض کار-خانواده 14/9 ± 22/41 (متوسط رو به پایین)، ترک شغل 2/11 ± 86/38 (در حد متوسط) و تاب آوری 02/12 ± 7/74 (در حد بالا) بود. نتایج آزمون من‌ویتنی‌یو نشان داد که ترک خدمت در جنس مذکر، افراد مجرد و افراد ساکن حومه ی شهر بیشتر و تاب آوری در جنس مذکر، افراد ساکن شهر و سن بالاتر، بیشتر است.
نتیجه‌گیری: در طول شیوع ویروس کرونا، پرستاران شاغل در این بیمارستان سطوح متوسطی از تعارض کار و خانواده و سطوح بالایی از تاب‌آوری را تجربه کردند که این نتایج می تواند زمینه‌ساز شروع مطالعات بیشتر و تشکیل کارگاه های آموزشی در این زمینه باشد.

کد مقاله 47381
تعداد بازدید 52

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397