• صفحه‌نخست
 • بانک اطلاعات علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان پیش‌بینی تمایل جنسی بر اساس خودتنظیمی هیجانی، اجتناب تجربه‌ای و علائم افسردگی در زنان معلم
تعداد صفحات 13
نویسنده آزاده ابویی - فرنگیس دمهری - رضوان اکرمی - فاطمه عاصی حداد
مشخصات نشریه  مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت سال 10 شماره 3 پیاپی 48
تاریخ انتشار 1402
محدوده صفحات 146-134
کلید واژه افسردگی  افسردگی زنان  تمایلات جنسی  تنظیم هیجانی  معلمان زن  نشانه‌های افسردگی  معلمان مقطع متوسطه  میل جنسی زنان  خودتنظیمی هیجانی  اجتناب تجربه‌ای  بافق (شهرستان)  راهبردهای تنظیم هیجان  
چکیده مقدمه: تمایل جنسی مناسب نقش مهمی در پایدار ماندن زندگی زناشویی دارد، بر این اساس شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت فراوانی دارد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی تمایل جنسی براساس خودتنظیمی هیجانی، اجتناب تجربه‌ای و علائم افسردگی در معلمان زن شهرستان بافق انجام شد.
روش: روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمام معلمان زن دوره دوم متوسطه شهرستان بافق به تعداد ۲۲۵ نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بود، که تعداد ۱۳۰ نفر آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل: پرسشنامه تمایل جنسی هارلبرت (۱۹۹۱)، پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان (۲۰۰۳)، پرسشنامه چندبعدی اجتناب تجربه‌ای (۲۰۱۱) و پرسشنامه افسردگی بک (۱۹۶۱) بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه همراه با نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۶ انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معنی‌داری بین ارزیابی مجدد شناختی با تمایل جنسی وجود دارد و همچنین ارتباط منفی و معنی‌داری بین تعلل، سرکوبی/ انکار، تحمل آشفتگی، اجتناب تجربه‌ای و افسردگی با تمایل جنسی بود (P < ۰/۰۱). همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که افسردگی، ارزیابی مجدد شناختی و تعلل به ترتیب با ۰/۲۵، ۰/۲۶ و ۰/۲۴ قادر به پیش‌بینی تمایل جنسی شرکت‌کنندگان پژوهش بود.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد خودتنظیمی هیجانی، اجتناب تجربه‌ای و افسردگی نقش مهمی در تمایل جنسی زنان دارد؛ بنابراین توصیه می‌شود آموزش‌های مناسب تنظیم هیجان و افزایش آگاهی از اجتناب تجربه‌ای در زنان برای بهبود تمایل جنسی در آن‌ها صورت گیرد.

کد مقاله 47378
تعداد بازدید 49

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397