• صفحه‌نخست
 • بانک اطلاعات علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان ارتباط استحکام روانی با دقت تصمیم‌گیری: نقش واسطه‌ای جنسیت
تعداد صفحات 11
نویسنده نسیم پیله‌ور محمدآبادی - محمدکاظم واعظ موسوی - مرضیه بلالی - بهنام ملکی
مشخصات نشریه  مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت سال 10 شماره 3 پیاپی 48
تاریخ انتشار 1402
محدوده صفحات 53-43
کلید واژه تصمیم‌گیری  تعهد  چالش‌ها  کنترل هیجانی  عوامل روان‌شناختی  تصمیم زنان  استحکام روانی  دقت تصمیم‌گیری  داوران فوتسال  داوران مرد  داوران زن  تصمیم‌گیری مردان  کنترل زندگی  
چکیده مقدمه: تصمیم‌گیری یکی از عوامل کلیدی است که با عوامل روانشناختی ارتباط بالایی دارد. با این وجود در مورد بررسی ارتباط بین این متغیر و استحکام روانی مطالعات اندکی صورت گرفته است.
هدف: هدف از این تحقیق بررسی ارتباط استحکام روانی با دقت تصمیم‌گیری با توجه به نقش واسطه‌­ای جنسیت بود.
روش: تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه داوران فوتسال لیگ برتر کشور در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بود، که تعداد ۱۲۳ نفر به صورت داوطلبانه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از آزمون دقت تصمیم‌گیری اسپیتز و همکاران (۲۰۱۸) و پرسشنامه استحکام روانی کلاف و همکاران (۲۰۰۲) استفاده شد. بررسی رابطه بین متغیرها با استفاده از آزمون­‌های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون، آزمون تی مستقل و نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۱ انجام شد.
یافته‌­ها: نتایج نشان داد بین استحکام روانی با دقت تصمیم گیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (r = 0/32 ، P = 0/001). همچنین نتایج مولفه های استحکام روانی نشان داد که بین مولفه های چالش، تعهد، کنترل هیجانی و کنترل زندگی با دقت تصمیم گیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (0/05 > P). آزمون رگرسیون چندگانه نیز نشان داد دقت تصمیم گیری توسط استحکام روانی (0/030 = B) قابل پیش بینی است و بین زنان و مردان در استحکام روانی تفاوت معناداری وجود دارد (t = 3/81 و P < 0/001 )؛ اما این تفاوت در دقت تصمیم گیری معنادار نبود (0/05 < P).
نتیجه گیری: وجود ارتباط معنادار بین استحکام روانی و دقت تصمیم گیری، نشان می دهد با افزایش استحکام روانی، دقت تصمیم گیری بهبود می یابد؛ لذا پیشنهاد می شود از متغیر استحکام روانی به عنوان یک روش روانشناختی موثر در بهبود عملکرد شناختی استفاده شود.

کد مقاله 47377
تعداد بازدید 45

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397