• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان الگوی ساختاری تنظیم شناختی هیجان بر اساس سرمایه روانشناختی در زنان مبتلا به سندرم پیش قاعدگی: نقش واسطه‫‌ای رضایت زناشویی
تعداد صفحات 11
نویسنده رباب سرچمی - شیرین کوشکی - شکوه بنی جمالی - آنیتا باغداساریانس
مشخصات نشریه  سلامت و مراقبت (دانشکده پرستاری و مامایی سابق) سال 25 شماره 1
تاریخ انتشار بهار - 1402
محدوده صفحات 72-62
کلید واژه رضایت زناشویی  سندرم پیش از قاعدگی  تنظیم هیجانی  کرمانشاه  تنظیم شناختی هیجان  رضایتمندی زناشویی زنان  سرمایه روانشناختی  زنان شهر کرمانشاه  الگوی ساختاری  سرمایه روان‌شناختی زن  
چکیده زمینه و هدف: تامین سلامت جسمانی و روانی زنان از عوامل مهم در ثبات خانواده و جامعه می‫ باشد. یکی از مسائل روان‌تنی زنان، سندرم پیش از قاعدگی است. این پژوهش با هدف تعیین الگوی ساختاری تنظیم شناختی هیجان بر اساس سرمایه روانشناختی در زنان مبتلا به سندروم پیش از قاعدگی با نقش واسطه ای رضایت زناشویی انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع همبستگی با استفاده از معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی بود که در سال 99-1398 به درمانگاه مامایی تنظیم خانواده در شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند. از بین آنها تعداد 380 نفر با روش نمونه ‏گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‏ های تنظیم هیجانی گرنفسکی. سرمایه روانشناختی لوتانز و رضایت زناشویی اینریچ بود. داده ها با روش همبستگی اسپیرمن توسط نرم افزار SPSS-21 و LISREL تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که رابطه معنادار مستقیم بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی و سرمایه روانشناختی وجود داشت (GFI = 0.92 ; AGFI = 0.88 ; RMSEA = 0.052). همچنین سرمایه روانشناختی به صورت مستقیم و با میانجی‫گری رضایت زناشویی (GFI = 0.92 ; AGFI = 0.88 ; RMSEA = 0.052) و (RMSEA = 0.062) تنظیم شناختی هیجان را پیش‌بینی می‫کرد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سرمایه های روانشناختی به همراه رضایت زناشویی می ‫توانند نقش مهمی در تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی داشته باشند. بنابراین از طریق افزایش سرمایه های روانشناختی و رضایت زناشویی می‫توان به بهبود تنظیم هیجان در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی کمک کرد.

کد مقاله 47372
تعداد بازدید 7

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397