• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان اثربخشی آموزش بازسازی شناختی بر خودکارآمدی و احقاق جنسی زنان دارای مشکلات جنسی
تعداد صفحات 13
نویسنده حبیبه صالحی عالی - علی شیخ الاسلامی - سمیه تکلوی
مشخصات نشریه  سلامت و مراقبت (دانشکده پرستاری و مامایی سابق) سال 24 شماره 4
تاریخ انتشار زمستان - 1401
محدوده صفحات 367-355
کلید واژه اختلالات جنسی  خودکارآمدی جنسی  اردبیل  آموزش بازسازی شناختی  احقاق جنسی  مشکلات جنسی زنان  بازسازی شناختی  بازسازی شناختی جنسی  
چکیده زمینه و هدف: مشکلات و اختلالات جنسی شایع ­تر از آن است که قبلاً تصور می­ شد. بنابراین نیازمند توجه مطالعاتی و درمانی است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش بازسازی شناختی بر خودکارآمدی جنسی و احقاق جنسی زنان دارای مشکلات جنسی انجام شد.
روش کار: این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود که با طرح پیش­ آزمون- پس­ آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان 25 تا 40 سال دارای مشکلات جنسی مراجعه کننده به مراکز روان درمانی اختلالات جنسی سطح شهر اردبیل در سال 1400 بودند که از این تعداد 30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برای جمع­ آوری داده­ ها از پرسشنامه اختلالات جنسی زنان ایزودوری و همکاران، خودکارآمدی جنسی وزیری و شاخص احقاق جنسی هالبرت استفاده شد. برای گروه آزمایش، هشت جلسه 75 دقیقه ای آموزش درمان بازسازی شناختی طبق پروتکل راو و کاکار اجرا گردید. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری در نرمافزار SPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها: بر اساس یافته ها، میانگین نمره پیش آزمون متغیر خودکارآمدی جنسی برای گروه بازسازی شناختی 11/40 و برای پس آزمون میانگین 18/53 بود. همچنین برای گروه کنترل، میانگین نمره پیش آزمون 12/06 و میانگین نمره پس‫آزمون 12/33 بدست آمد. برای متغیر احقاق جنسی میانگین نمره پیش آزمون برای گروه بازسازی شناختی 55/13 و میانگین نمره پس آزمون 70/06 بود. برای گروه کنترل، میانگین نمره پیش آزمون 55/53 و میانگین نمره پس آزمون 55/93 بود. با توجه به نتایج بدست آمده، شرایط آزمایشی و آموزش بازسازی شناختی جنسی بر افزایش خودکارآمدی جنسی (534 F/452 ، p < 0/001) و احقاق جنسی (405 F /73 ، p < 0/01) گروه آزمایش (گروه بازسازی شناختی) دلالت داشته و نشان دهنده تاثیرگذاری این روش بود.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق، می توان گفت آموزش بازسازی شناختی می تواند میزان خودکارآمدی جنسی و احقاق جنسی زنان دارای مشکلات جنسی را افزایش دهد. بنابراین مشاوران و درمانگرها می توانند از روش درمانی مذکور برای افزایش خودکارآمدی جنسی و احقاق جنسی استفاده کنند.

کد مقاله 47371
تعداد بازدید 10

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397