• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان تأثیر تعادل بین کار و زندگی بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
تعداد صفحات 30
نویسنده مهدی کاظمی - یوسف محمدی مقدم - حاجیه رجبی فرجاد
مشخصات نشریه  دانش انتظامی - دانشگاه علوم انتظامی - علمی پژوهشی سال 24 شماره 1
تاریخ انتشار بهار - 1401
محدوده صفحات 220-191
زبان فارسی
کلید واژه رضایت شغلی  اعضاء هیئت علمی  دانشگاه علوم انتظامی امین  تعادل کار زندگی  
چکیده هدف و زمینه: با توجه به اهمیت رضایت شغلی در عملکرد مطلوب یک سازمان و ضرورت بررسی عوامل مؤثر برآن؛ این پژوهش با هدف تعیین تأثیر تعادل بین کار و زندگی بر رضایت شغلی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین صورت پذیرفته است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی داخلی و رسمی دانشگاه علوم انتظامی امین به تعداد 300 نفر هستنند که بر اساس فرمول کوکران 169 نفر به روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه­ ای نسبی انتخاب شده­ اند. ابزار گرداوری داده‌ها دو پرسش ­نامه تعادل کار و زندگی از مدل کونگ و کو (2009) و رضایت شغلی مدل اسمیت و هیولین (1969) که روایی آن از طریق صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ. بالای 75 صدم بود که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون رگرسیون به وسیله نرم افزار SPSS21 صورت پذیرفت.
یافته‌ها: مقدار آماره آزمون برای بررسی تعادل کار و زندگی بر رضایت شغلی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین معنی‌دار است. مقدار R2 نشان می‌دهد که 9/0 از واریانس میزان رضایت شغلی توسط تعادل کار و زندگی تبیین می‌شود. بنابراین می‌توان عنوان کرد که 9 درصد از تغییرات ایجاد شده در رضایت شغلی توسط تعادل کار و زندگی پیش بینی می‌شود.
نتیجه­ گیری: نتایج پژوهش نشان داد که زمان کافی از کار داشتن، وفاداری به کار، حمایت محل کار داشتن، انعطاف‌پذیری در برنامه­ کاری، جهت­ گیری زندگی، نگهداری کار و حرفه و کاهش داوطلبانه ساعات کاری برای رفع نیازهای شخصی بر رضایت شغلی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین معنی‌دار است.

کد مقاله 43890
تعداد بازدید 90

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397