• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان اثربخشی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر طرحواره بر تمایل به ازدواج و طرحواره‌های ناسازگارانه دختران مجرد
تعداد صفحات 9
نویسنده سمانه مختاری - مینا سلطانی - زهرا یوسفی
مشخصات نشریه  اصول بهداشت روانی - دانشگاه علوم پزشكی مشهد - علمی پژوهشی سال 24 شماره 2
تاریخ انتشار فروردین و اردیبهشت - 1401
محدوده صفحات 127-119
زبان انگلیسی
کلید واژه ازدواج  دختران مجرد  دانش‌آموزان دختر  دختران اصفهان  اصفهان  پیش از ازدواج  ازدواج دختر  طرح‌واره‌ها  آموزش طر‌حواره محور  رغبت به ازدواج  طرحواره‌های ناسازگار  آموزش پيش از ازدواج  
چکیده مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر طرحواره بر تمایل به ازدواج و طرحواره های ناسازگار در دختران مجرد انجام شد.
روش‌ کار: در این مطالعه 30 دانش‌آموز دختر مجرد به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایش تحت آموزش طرحواره محور پیش از ازدواج به مدت 15 جلسه نود دقیقه ای دو بار در هفته در مرکز مشاوره سلام اصفهان قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. هر دو گروه پرسشنامه تمایل ازدواج (MIDQ) و پرسشنامه طرحواره یانگ را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل کوواریانس چند متغیره و نرم افزار SPSS-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که آموزش قبل از ازدواج بر میل به ازدواج (000/0 = P) و طرح‌واره‌های ناسازگار (000/0 = P) تأثیر معنی‌داری داشت. بین گروه کنترل و آزمایش در طرحواره های ناسازگار و تمایل به ازدواج پس از آموزش مبتنی بر طرحواره تفاوت معنی داری وجود داشت ( 05/0 P < ).
نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر طرحواره می تواند به عنوان یک مداخله مهم پیش از ازدواج در نظر گرفته شود. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده مشاوران خانواده و ازدواج باشد.

کد مقاله 43884
تعداد بازدید 111

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397