• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان بررسی نقش واسطه‌ای معنای زندگی در رابطه افسردگی و جو عاطفی خانواده با افکار خودکشی در زنان وابسته به مواد مخدر
تعداد صفحات 22
نویسنده مهدی نیکدل - سعید بختیارپور - فرح نادری - پروین احتشام زاده
مشخصات نشریه  پژوهش‌هاي كاربردي روانشناختي - دانشگاه تهران شماره 4
تاریخ انتشار زمستان - 1400
محدوده صفحات 138-117
زبان فارسی
کلید واژه اعتیاد  افسردگی  اعتیاد زنان  مواد مخدر  وابستگی به مواد مخدر  جو عاطفی خانواده  معنای زندگی  افکار خودکشی  مصرف کنندگان مواد مخدر  جو خانواده   سوء مصرف مواد   جو عاطفی  اهواز (شهرستان)  
چکیده هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای معنای زندگی در رابطۀ افسردگی و جو عاطفی خانواده با افکار خودکشی در زنان وابسته به مواد مخدر است. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعۀ هدف کلیۀ زنان وابسته به مواد مخدر شهرستان اهواز و تعداد نمونه‌های موجود 180 نفر است که از میان آن‌ها به روش نمونه‌گیری دردسترس 149 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و برای تعیین نرمال‌بودن داده‌ها از کجی و کشیدگی و روش تحلیل مسیر در جهت ارزیابی مدل پیشنهادی استفاده شد. ابزارهای پژوهش عبارت است از پرسشنامۀ افکار خودکشی محمدی‌فر و همکاران (SIS)، افسردگی بک (BDI-II)، جو عاطفی خانوادۀ هیل برن (FEA) و معنای زندگی استیگر و اوشی (MLQ). برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش، از نرم‌افزار SPSS 25 و AMOS 25 استفاده شد. در مدل پیشنهادی، متغیر افکار خودکشی به‌عنوان متغیر ملاک، متغیرهای جو عاطفی خانواده و افسردگی به‌عنوان متغیرهای پیش‌بین تعیین شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد در مدل مفروض، کلیۀ مسیرهای مستقیم به افکار خودکشی، به‌جز جو عاطفی خانواده، در سطح 01/0 > p معنادار هستند. مسیرهای غیرمستقیم نیز از طریق معنای زندگی به‌عنوان متغیر میانجی با افکار خودکشی معنادار شدند. بر اساس نتایج پژوهش، مدل پیشنهادی رابطۀ افسردگی و جو عاطفی خانواده با میانجی‌گری معنای زندگی با افکار خودکشی از برازش مطلوبی برخوردار است و این مدل در جهت شناخت عوامل مؤثر در افکار خودکشی زنان وابسته به مواد مخدر بسیار اهمیت دارد.

کد مقاله 43819
تعداد بازدید 62

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397