• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان پیش بینی صمیمیت زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه و جهت‌گیری مذهبی
تعداد صفحات 15
نویسنده رویا کاظمی - حسین رضاییان بیلندی
مشخصات نشریه  روان‌شناسی و دین - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) - مصوب حوزوی سال 14 شماره 2 پیاپی 54
تاریخ انتشار تابستان - 1400
محدوده صفحات 123-109
زبان فارسی
کلید واژه روابط زناشویی  زندگی زناشویی  جهت‌گیری مذهبی  خودگردانی  صمیمیت زناشویی  قم (شهرستان)  طرحواره‌های ناسازگار اولیه  جهت‌گیری مذهبی درونی  جهت‌گیری مذهبی بیرونی  کیفیت زندگی زناشویی  صمیمیت ارتباطی  طرحواره‌های ناسازگار  حوزه بریدگی و طرد  عملکرد مختل  طرد  بریدگی  طرحواره‌های اولیه  
چکیده ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روابط زناشويي، همواره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن براي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ. صميميت، ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ روابط زﻧﺎﺷﻮيي اﺳﺖ و شناخت عواملي که آن را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽکنند، نقش مهمي در افزايش کيفيت زندگي زناشويي و کاهش تعارضات دارد. اين پژوهش، با هدف بررسي نقش طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و جهت‌گيري مذهبي، در پيش‌بيني صميميت زناشويي انجام شد. طرح پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي بود. بدين‌منظور، 303 نفر از جامعة آماري دانشجويان و طلاب متأهل شهر قم، به‌طور تصادفي طبقه‌اي انتخاب و به پرسش‌نامه‌هاي صميميت زناشويي، طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و جهت‌گيري مذهبي پاسخ دادند. براي آزمون فرضيه‌ها و تجزيه ‌و ‌تحليل داده‌ها، از همبستگي و تحليل رگرسيون گام ‌به ‌گام استفاده شد. نتايج نشان داد که بين حوزه‌هاي طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و جهت‌گيري مذهبي بيروني، با صميميت زناشويي، رابطة منفي و معنادار و بين جهت‌گيري مذهبي دروني با صميميت زناشويي، رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. تحليل رگرسيون نشان داد که حوزة بريدگي و طرد، جهت‌گيري مذهبي دروني و حوزة خودگرداني و عملکرد مختل، از مهم‌ترين پيش‌بين‌هاي صميميت زناشويي هستند. اين يافته‌ها، به خوبي نقش مهم جهت‌گيري مذهبي و طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه را در پيش‌بيني صميميت زناشويي نشان مي‌دهند و مي‌توانند اطلاعات مناسبي را به مشاوران و روان‌شناسان خانواده ارائه كنند.

کد مقاله 42836
تعداد بازدید 58

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397