• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان ساخت و اعتباریابی مقیاس الگوهای ارتباطی زوجین با نگرش به منابع اسلامی
تعداد صفحات 16
نویسنده محمد ثناگویی زاده - اصغر هادی - عذرا اعتمادی
مشخصات نشریه  روان‌شناسی و دین - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) - مصوب حوزوی سال 14 شماره 2 پیاپی 54
تاریخ انتشار تابستان - 1400
محدوده صفحات 44-29
زبان فارسی
کلید واژه روابط زوجین  اسلام  الگوهای ارتباطی زوجین  مقیاس  اصفهان  زوجین شهر اصفهان  الگوی ارتباطی  اعتباریابی  منابع اسلامی  تهیه مقیاس  مقیاس الگوهای ارتباطی زوجین  
چکیده اين پژوهش، با هدف ساخت و اعتباريابي مقياس الگوهاي ارتباطي زوجين، با نگرش به منابع اسلامي انجام شد. بدين‌ منظور، با استفاده از روش ترکيبي کيفي و کمّي، ابتدا مضامين مرتبط با الگوهاي ارتباطي زوجين استخراج و سپس، با استفاده از روايي، محتوايي و روايي سازه آن تدوين و اعتباريابي گرديد. جامعة آماري پژوهش، عبارت بود از: زوجين شهر اصفهان که با روش نمونه‌گيري در دسترس از مراکز مشاوره و مراکز آموزشي انتخاب شدند. يافته‌هاي پژوهش حاکي از وجود دو فرم الگوهاي ارتباطي زوجين براي مردان و زنان بود. فرم زنان، با 34 سؤال و فرم مردان با 38 سؤال ساخته شد. تحليل عاملي اکتشافي نشان داد که براي هر دو فرم، هفت عامل قابل شناسايي است که به‌ترتيب، براي زنان 85 درصد و براي مردان در مجموع، 86 درصد واريانس نمره کل آزمون را تبيين نمود. ضريب آلفاي کرونباخ براي هر دو فرم، بالاي 90 درصد بود که حاکي از اعتبار بالاي آن است. اين مقياس براي فعاليت‌هاي حرفه‌اي، و تشخيصي و پژوهشي کاربرد دارد.

کد مقاله 42834
تعداد بازدید 19

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397