• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان تأثیر اضطراب کرونا بر رفتارهای وسواسی و سرگشتگی ذهنی در کار زنان شاغل استان تهران
تعداد صفحات 11
نویسنده مسعود صدری - پری‌ناز بنی‌سی
مشخصات نشریه  نفس سال 8 شماره 2
تاریخ انتشار تابستان - 1400
محدوده صفحات 23-13
زبان فارسی
کلید واژه زنان شاغل  کار زنان  اختلالات روانی  اضطراب  تهران  اختلال اضطرابی  اختلال وسواسی  زنان شاغل شهر تهران  زنان شهر تهران  اختلال وسواسی جبری  وسواس  اضطراب مزمن  افکار وسواسی  کووید 19  وسواس فکری  اضطراب کرونا  سرگشتگی ذهنی  رفتارهای وسواسی  
چکیده مقدمه: اختلال وسواس فکری یا عملی یک اختلال اضطرابی مزمن است و سرگشتگی ذهنی یادآور افکار وسواسی است که معمولا در اختلال وسواسی اجباری دیده می شود.
هدف: هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش اضطراب ناشی از بیماری کرونا بر ایجاد اختلالات روانی مانند وسواس و سرگشتگی ذهنی در کار زنان شاغل در مراکز درمانی در شهر تهران است.
روش: روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی–همبستگی می باشد و از نوع پیمایشی می باشد. با توجه به جامعه آماری (482 نفر)، تعداد 214 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون و از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: اضطراب ناشی از شیوع کرونا بر روی رفتارهای وسواسی و سرگشتگی ذهنی در کار زنان شاغل تهران تاثیرگذار است. میزان تأثیرگذاری متغیر مستقل اضطراب بر متغیر وابسته رفتارهای وسواسی به میزان 316/5 و سرگشتگی ذهنی به میزان 195/8 می باشد.

کد مقاله 42832
تعداد بازدید 56

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397