• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان بررسی مقایسه‌ای سبک دلبستگی، سرسختی روان‌شناختی و کمال‌گرایی اخلاقی در دو گروه دختران با و بدون رفتارهای خودآسیبی
تعداد صفحات 28
نویسنده سمیرا لطفی - مهرانگیز پیوسته‌گر - زهره خسروی - روشنک خدابخش پیرکلانی - ابوالقاسم مهری‌نژاد
مشخصات نشریه  مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان (مطالعات زنان سابق) - دانشگاه الزهرا(س)، پژوهشکده زنان - علمی پژوهشی سال 19 شماره 2 پیاپی 67
تاریخ انتشار تابستان - 1400
محدوده صفحات 192-165
زبان فارسی
کلید واژه دانشجویان دختر  رفتار دختران  سرسختی روان‌شناختی  کمال گرایی  سبک دلبستگی ایمن  سبک‌های دلبستگی  سبک دلبستگی اجتنابی  دلبستگی دختران  رفتار‌های خودآسیبی  سبک دلبستگی دوسوگرا  دانشگاه‌های تهران  خودآسیب‌رسانی  دلبستگی اجتنابی  کمال‌گرایی اخلاقی  
چکیده رفتارهای خودآسیبی از جمله عواملی است که امروزه در بین دختران شایع شده است؛ از این رو بررسی متغیرهای مرتبط با رفتارهای خودآسیبی دختران حائز اهمیت است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای سبک دلبستگی، سرسختی روان‌شناختی و کمال‌گرایی اخلاقی در دو گروه دختران با و بدون رفتارهای خودآسیبی بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای بود. تعداد 234 نفر از دختران دانشگاه‌های تهران که شرایط ورود به پژوهش را داشتند به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های رفتارهای خودآسیبی، سبک‌های دلبستگی، سرسختی روان‌شناختی و کمال‌گرایی اخلاقی بود. به منظور تحلیل داده‌ها به روش تحلیل واریانس چندمتغیری از نرم‌افزار SPSSV19 استفاده شد. نتایج نشان داد بین نمرات دلبستگی ایمن، اجتنابی، دوسوگرا، سرسختی روان‌شناختی و کمال‌گرایی اخلاقی در دو گروه افراد با و بدون رفتارهای خودآسیبی تفاوت معنی‌داری در سطح 05/0 > p وجود دارد. به این معنی که افراد بدون رفتارهای خودآسیبی نمرات بالاتری در دلبستگی ایمن، سرسختی روان‌شناختی و کمال‌‌گرایی اخلاقی نسبت به گروه با رفتارهای خودآسیبی کسب کردند. افزون بر آن در متغیرهای دلبستگی اجتنابی و دلبستگی دوسوگرا گروه با رفتارهای خودآسیبی نمرات بالاتری نسبت به گروه بدون رفتارهای خودآسیبی به‌دست آوردند. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد در متغیرهای سبک‌های دلبستگی، سرسختی روان‌شناختی و کمال‌گرایی اخلاقی بین دو گروه دختران با و بدون رفتارهای خودآسیبی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. لذا آگاهی روانشناسان، مشاوران و سایر متخصصان از این متغیرها برای مواجهه با دختران دارای رفتارهای خودآسیبی می‌تواند کمک‌کننده باشد.

کد مقاله 42830
تعداد بازدید 118

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397