• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان نقش تعدیل کنندگی خودشفقت‌ورزی در رابطه بین نشانگان افسردگی با بهزیستی روان‌شناختی زنان بیوه
تعداد صفحات 26
نویسنده سلمان زارعی
مشخصات نشریه  مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان (مطالعات زنان سابق) - دانشگاه الزهرا(س)، پژوهشکده زنان - علمی پژوهشی سال 19 شماره 2 پیاپی 67
تاریخ انتشار تابستان - 1400
محدوده صفحات 118-93
زبان فارسی
کلید واژه زنان بیوه  افسردگی  افسردگی زنان  تهران  بهزیستی روان‌شناختی  زنان شهر تهران  نشانه‌های افسردگی  شفقت خود  بهزیستی روان‌شناختی زنان  
چکیده رابطه بین نشانگان افسردگی با بهزیستی روان‌شناختی تا حدودی دارای حمایت نظری و تجربی است، اما درباره مکانیسم‌های تعدیل‌کننده این رابطه مطالعات اندکی وجود دارد. این پژوهش با هدف تعیین نقش تعدیل‌کنندگی خودشفقت‌ورزی در رابطه بین نشانگان افسردگی با بهزیستی روان‌شناختی انجام شد و توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش زنان بیوه مراجعه‌کننده به سازمان بهزیستی شهر تهران در سال 1398 بود که از بین آن‌ها تعداد 130 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مقیاس بهزیستی روان‌شناختی (PWS)، مقیاس خودشفقت‌ورزی نف (SCS) و ویراست دوم سیاهه افسردگی بک ((BDI-II) بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از رگرسیون سلسله‌مراتبی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که رابطه بین نشانگان افسردگی با بهزیستی روان‌شناختی منفی و معنی‌دار بود (001/0 p < ، 54/0- = r ). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی، نقش تعدیل‌گر خودشفقت‌ورزی در رابطه بین نشانگان افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی را تایید کرد (01/0 p < ، 23/0- = β ). مطالعه حاضر بر نقش تعدیل‌کننده خودشفقت‌ورزی به‌عنوان یک مکانیسم مهم در رابطه بین نشانگان افسردگی با بهزیستی روان‌شناختی تأکید دارد؛ بنابراین، افزایش خودشفقت‌ورزی در زنان بیوه می‌تواند روش مطلوبی برای حمایت از آن‌ها در مواجهه با ناملایمات و آشفتگی‌های زندگی باشد.

کد مقاله 42828
تعداد بازدید 130

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397