• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با گرایش به خرافات در بین زنان ساکن در مناطق حاشیه‌ای شهر یزد
تعداد صفحات 42
نویسنده علیرضا افشانی - زهرا شیخ علیشاهی
مشخصات نشریه  مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان (مطالعات زنان سابق) - دانشگاه الزهرا(س)، پژوهشکده زنان - علمی پژوهشی سال 19 شماره 2 پیاپی 67
تاریخ انتشار تابستان - 1400
محدوده صفحات 92-51
زبان فارسی
کلید واژه نوگرائی زنان  پایگاه اجتماعی زنان  پایگاه اقتصادی زنان  نوگرایی  زنان یزد  پایگاه اجتماعی اقتصادی  عوامل اجتماعی  وسایل ارتباط جمعی  پایگاه اجتماعی  باورهای خرافی  یزد (شهرستان)  عوامل فرهنگی  عوامل اجتماعی فرهنگی  پایگاه اقتصادی  رضایت‌مندی از زندگی  یادگیری اجتماعی  پایگاه اجتماعی اقتصادی زنان  خرافات  سن زنان  از خود بیگانگی  حاشیه‌ نشینی  زنان حاشیه‌ نشین  محلات حاشیه‌ نشین   بهره‌مندی از وسایل ارتباط جمعی  محرومیت اجتماعی  محرومیت اجتماعی زنان  رضایت از زندگی زنان  حاشیه نشینی شهری  گرایش به خرافات  ازخودبیگانگی زنان  
چکیده خرافه و باورهای خرافی از مسائل مهم دنیای امروز است به‌طوری‌که می‌توان آن را به‌عنوان یک مسئله‌ی اجتماعی و فرهنگی به‌حساب آورد، مسئله‌ای که می‌تواند نقش مهمی در زندگی اجتماعی انسان داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسی عوامل اجتماعی_فرهنگی مرتبط با گرایش به خرافات در بین زنان ساکن مناطق حاشیه‌ای شهر یزد پرداخته است. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع پیمایشی است؛ داده‌ها با ابزار پرسش‌نامه و با استفاده از شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای از 246 نفر از زنان ساکن در مناطق حاشیه‌نشین شهر یزد گردآوری ‌شده است. اعتبار ابزار با روش محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ محرز شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که متغیرهای وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال و احساس امنیت اجتماعی رابطه معناداری با میزان گرایش زنان به خرافات نداشتند؛ درحالی‌که متغیرهای سن، پایگاه اجتماعی_اقتصادی، نوگرایی، ازخودبیگانگی، رضایت از زندگی، یادگیری اجتماعی، محرومیت اجتماعی و استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی دارای رابطه معنادار با میزان گرایش زنان به خرافات اند. نتایج رگرسیون چندگانه نقش معنادار چهار متغیر رضایت از زندگی، یادگیری اجتماعی، نوگرایی و استفاده از وسایل ارتباط‌ جمعی در میزان گرایش به خرافات را تایید می‌کند که در این میان وسایل ارتباط‌جمعی بیشترین نقش را در کاهش گرایش به خرافات ایفا می‌نماید.

کد مقاله 42827
تعداد بازدید 102

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397