• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان بررسی عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت زنان در شهر سبزوار
تعداد صفحات 18
نویسنده زهرا صالحی - سیدهادی حسینی
مشخصات نشریه  زن و جامعه (جامعه‌شناسی زنان سابق) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - علمی پژوهشی پیاپی 47
تاریخ انتشار تابستان - 1400
محدوده صفحات 222-205
زبان فارسی
کلید واژه فضاهای شهری  امنیت زنان  امنیت  امنیت شهری  احساس امنیت  عوامل مؤثر  سبزوار (شهرستان)  عوامل محیطی  زنان و فضاهای شهری  امنیت زنان در فضای شهری  احساس امنیت محیطی  عوامل تأثیرگذار  امنیت محیطی  امنیت فضایی زنان  بی نظمی محیطی  تعلق مکانی  
چکیده هدف: تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دهه­ های اخیر باعث افزایش حضور زنان در فضای شهری شده است. این عامل باعث شده تا موضوع امنیت و به ویژه احساس امنیت زنان در شهر و عوامل تاثیرگذار بر آن، مورد توجه محققان قرار گیرد. هدف این پژوهش، بررسی نقش متغیرهای محیطی در احساس امنیت زنان در فضای شهری می­ باشد.
روش­: این تحقیق، یک بررسی پیمایشی – موردی، از نظر وسعت، چهنانگر و از نظر زمانی مقطعی می ­باشد. جامعه آماری زنان 15-40 ساله شهر سبزوار و نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 366 برآورد گردید که در پرسشگری نهایی تعداد 408 نمونه گردآوری و تحلیل گردید. عرصه تحقیق، 22 محدوده از بافت ­های پنج گانه (مرکزی، میانی، غیررسمی، برنامه ­ریزی شده و پیرامونی) شهر سبزوار می­ باشد.
یافته­ ها: بر اساس نتایج تحقیق، تعلق مکانی و تراکم ادراکی دو متغیر محیطی بودند که به طور مستقیم بر احساس امنیت زنان تاثیر گذار بودند. متغیرهای اختلاط کاربری، خوانایی و سابقه سکونت به طور غیرمستقیم و با میانجیگری تعلق مکانی بر احساس امنیت زنان تاثیر گذار بودند و بی نظمی محیطی، تنها متغیری بود که هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم بر احساس امنیت زنان تاثیر داشته است. تراکم جمعیت تنها متغیری بود که هیچگونه تاثیری چه مستقیم و چه غیرمستقیم بر احساس امنیت زنان نداشت. نتایج رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر نشان داد که تعلق مکانی به تنهایی 12.5 درصد احساس امنیت زنان را تبیین می­ کند. با اضاف شدن متغیرهای تراکم ادراکی، بی نظمی محیطی و خوانایی، میزان تبیین واریانس متغیر وابسته به 20.7 درصد افزایش می­ یابد. کاهش کوری جنسیتی در تصمیم­ سازی­ ها و مشارکت دادن زنان در برنامه­ ریزی­ ها، می­ تواند زمینه را برای افزایش احساس امنیت زنان فراهم نماید.

کد مقاله 42825
تعداد بازدید 54

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397