• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان بررسی تأثیر رهبری هوشمند بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان و کارکنان زن مدارس دخترانه دره شهر و آبدانان
تعداد صفحات 16
نویسنده زهرا زینی وند - اردشیر شیری - حیدر عباس‌پور
مشخصات نشریه  زن و جامعه (جامعه‌شناسی زنان سابق) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - علمی پژوهشی پیاپی 47
تاریخ انتشار تابستان - 1400
محدوده صفحات 100-85
زبان فارسی
کلید واژه مدارس دخترانه  زنان کارمند  رفتار شهروندی سازمانی  معلمان زن  آبدانان (شهرستان)  دره شهر (شهرستان)  رهبری هوشمند  رهبری عقلایی  رهبری هیجانی  رهبری معنوی  
چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر رهبری­ هوشمند بر رفتار شهروندی­ سازمانی معلمان و کارکنان زن مدارس دخترانه دره­ شهر و آبدانان می­ باشد. این تحقیق، با توجه به هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان و کارکنان زن مدارس دخترانه دره ­شهر و آبدانان است که در زمان انجام تحقیق 942 نفر می ­باشند. در این تحقیق برای اندازه ­گیری حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه 273 نفر تعیین شد. ابزار اصلی گردآوری داده ­ها پرسشنامه است که شامل پرسشنامه سیدانمانلاکا (2002) برای سنجش رهبری­ هوشمند و پرسشنامه پودساکف و همکاران (1990) برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی می­ باشد. تحلیل مدل ساختاری و آزمون فرضیه­ ها از طریق مدل­سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی، با استفاده از نرم ­افزار smart pls3 انجام شد. نتایج آزمون فرضیه­ های تحقیق، حاکی از آن است که رهبری­ هوشمند بر رفتار شهروندی­ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه­­ های تحقیق نشان داد که ابعاد رهبری­ هوشمند شامل بعد عقلایی، بعد هیجانی و بعد معنوی نیز بر رفتار شهروندی­ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

کد مقاله 42817
تعداد بازدید 10

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397