• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش صمیمیت و سازگاری زناشویی بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد
تعداد صفحات 8
نویسنده زهره رافضی - مریم کشایی
مشخصات نشریه فصلنامه طب انتظامي - مركز تحقيقات كاربردي معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا شماره 2 پیاپی 33
تاریخ انتشار بهار - 1399
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 126-119
زبان فارسی
کلید واژه معتاد  تهران  صمیمیت زناشویی  صمیمیت زوجین  سازگاری روان‌شناختی  سازگاری زناشویی  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)  مصرف کنندگان مواد مخدر  سوء مصرف مواد   
چکیده اهداف: اختلال مصرف مواد مسئله‌ای است که سبب اختلافات خانوادگی جدی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش صمیمیت و سازگاری زناشویی بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش نیمه‌ آزمایشی با طرح پیش‌ آزمون- پس‌ آزمون با گروه کنترل و پیگیری یک‌ماهه در میان تمامی بیماران معتاد مراجعه‌کننده به مرکز ترک اعتیاد نواندیشه تهران در زمستان سال ۱۳۹۶ انجام شد. ۳۰ نمونه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده مقیاس صمیمیت زناشویی والکر و تامپسون و پرسش‌نامه سازگاری زناشویی اسپانیر بود. تمامی شرکت‌کنندگان در مرحله پیش‌آزمون، مقیاس صمیمیت و پرسش‌نامه سازگاری را تکمیل کردند. گروه آزمایش در جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کردند و یک هفته پس از آن، پس‌آزمون در هر دو گروه برگزار شد. یک ماه بعد نیز آزمون پیگیری در هر دو گروه اجرا شد. داده‌های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تجزیه‌ و‌ تحلیل شدند.
یافته‌ها: در گروه آزمایش، نمرات صمیمیت زناشویی آزمودنی‌ها با مقدار ۲۰/۱۲ ± ۵۳/۳۴ و سازگاری زناشویی با مقدار ۹۵/۱۱ ± ۷۳/۳۳ پس از مداخله به‌ طور معنا‌داری به ترتیب به مقادیر ۵۹/۱۶ ± ۴۰/۶۰ و ۲۱/۱۳ ± ۴۶/۵۶ افزایش یافته بودند (۰۵/۰ > p). این افزایش در مورد گروه کنترل صدق نکرد (۰۵/۰ > p). اندازه اثر نیز حاکی از آن بود که حدود ۵۸۱/۰ درصد از افزایش صمیمیت زناشویی و ۴۱۴/۰ درصد از افزایش سازگاری زناشویی در گروه آزمایش، تحت تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بود. بین نمرات پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری آزمودنی‌های گروه آزمایش در شاخص صمیمیت (۰۱/۰ > p ؛ ۰۳۵/۵۴ = F) و سازگاری زناشویی (۰۱/۰ > p ؛ ۹۸۸/۲۶ = F ) تفاوت آماری معناداری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش ماندگار صمیمیت و سازگاری زوجین مبتلا به اختلال مصرف می‌شود.

کد مقاله 37380
تعداد بازدید 10

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397