• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان نقش نظارت والدینی، عزت نفس و ناگویی خلقی در پیش بینی رفتارهای پرخطر و هم‌نشینی با همسالان بزهکار در نوجوانان تک والد
تعداد صفحات 8
نویسنده سعید پیرعین الدین - فرشاد محسن‌زاده - کیانوش زهراکار
مشخصات نشریه فصلنامه طب انتظامي - مركز تحقيقات كاربردي معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا شماره 2 پیاپی 33
تاریخ انتشار بهار - 1399
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 118-111
زبان فارسی
کلید واژه نظارت والدین  رفتارهای پرخطر  تک والد  خطرپذیری  خانواده تک‌ والد  عزت نفس  ناگویی خلقی  همنشینی با همسالان بزهکار  کرج (شهرستان)  همنشینی با همسالان  کمیته امداد امام خمینی (ره)  نوجوان ایرانی  مددجویان کمیته امداد  نوجوانان تک والد  خانواده مادر سرپرست  تک والدینی  
چکیده اهداف: تک‌والدی نوجوانان می‌تواند بر ابعاد مختلف زندگی روانی، اجتماعی و فردی ایشان تأثیر بگذارد، به همین دلیل نیازمند توجه ویژه‌ای است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش نظارت والدینی، عزت‌نفس و ناگویی خلقی در پیش‌بینی هم‌نشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر در نوجوانان تک‌والد مادرسرپرست بود.
مواد و روش‌ها: این پژوهش توصیفی- همبستگی در نوجوانان تک‌والد تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر کرج در سال ۱۳۹۵ انجام شد. ۲۲۴ نوجوان تک‌والد به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. با مراجعه محقق به کانون‌های تربیتی نوجوانان تحت پوشش کمیته امداد شهر کرج، تمامی آزمودنی‌ها پرسش‌نامه‌های نظارت والدینی، مقیاس عزت‌نفس، ناگویی خلقی، مقیاس هم‌نشینی با همسالان بزهکار و خطرپذیری نوجوانان ایرانی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: پس از حذف پرسش‌نامه‌های ناقص و مخدوش، ۲۰۰ پرسش‌نامه برای تحلیل آماری باقی ماند. میانگین مؤلفه نظارت والدینی ۰۴/۳ ± ۴۸/۱۱، عزت‌نفس ۶۳/۱ ± ۶۶/۱۰، ناگویی خلقی ۸۳/۴ ± ۰۷/۷۲، هم‌نشینی با همسالان بزهکار ۰۹/۶ ± ۷۸/۱۸ و رفتارهای پرخطر برابر با ۳۳/۶ ± ۴۵/۸۶ به‌دست آمد. بین نظارت والدینی، عزت‌نفس و ناگویی خلقی در هم‌نشینی نوجوانان تک‌والد با همسالان بزهکار، همبستگی منفی معنادار و با رفتارهای پرخطر رابطه مثبت معنادار وجود داشت (۰۱/۰ > p). نظارت والدینی همبستگی بالا و معناداری با هم‌نشینی با همسالان بزهکار داشت و به ‌تنهایی ۲۰ درصد از واریانس هم‌نشینی با همسالان بزهکار را پیش‌بینی می‌کرد (۰۰۱/۰ > p). نظارت والدینی همبستگی بالا و معنا‌داری با رفتارهای پرخطر داشت و به ‌تنهایی ۴ درصد از واریانس رفتارهای پرخطر را پیش‌بینی می‌کرد (۰۰۱/۰ > p).
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش بر اهمیت نظارت والدینی، عزت‌نفس و ناگویی خلقی در کاهش هم‌نشینی نوجوانان تک‌والد با همسالان بزهکار و رفتار پرخطر ایشان دلالت دارد.

کد مقاله 37379
تعداد بازدید 12

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397