• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان مطالعه ادراک نابرابری‌های جنسیتی در تجربه زیسته زنان شهر مراغه
تعداد صفحات 27
نویسنده رقیه (آیسان) پناهی - حسن سرایی - علیرضا کلدی - صمد عابدینی
مشخصات نشریه فصلنامه مطالعات جامعه‌شناسي - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز - مصوب دانشگاه آزاد پیاپی 45
تاریخ انتشار زمستان - 1398
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 187-161
زبان فارسی
کلید واژه تجربه زنان  عوامل اجتماعی  تجربه زیسته  سرمایه‌های فرهنگی  نابرابری‌های جنسیتی  عوامل فرهنگی  عوامل اجتماعی فرهنگی  مراغه (شهرستان)  ادراک نابرابری جنسیتی  
چکیده هدف از این تحقیق مطالعه ادراک نابرابری­ های جنسیتی در تجربه زیسته زنان شهر مراغه است. روش تحقیق تلفیقی از پیمایش و پدیدارشناسی است­­. روش گردآوری تحقیق در بخش کیفی مصاحبه عمیق با سؤالات نیمه­ ساختار یافته و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه خودساخته محقق­ ها انجام گرفته است. مصاحبه عمیق در زمستان 1394 با 23 زن 18 سال به بالای مراغه و اجرای پرسشنامه در پائیز 95 انجام گرفته است. جامعه آماری زنان 79-18 ساله مراغه 61142 نفر و با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری به حجم 420 زن تعیین شد. برای­ کیفی از روش نمونه­ گیری نظری و برای روش کمی از نمونه­ گیری خوشه­ ای دو مرحله­ ای با طبقه­ بندی استفاده شد­. در بخش کمی پایایی از طریق آزمون آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها بالاتر از 7/0 به دست آمد. یافته­ ها در آزمون رگرسیون نشان می­دهد عوامل اجتماعی- فرهنگی می­تواند 2/32% از واریانس متغیر وابسته را پیش­ بینی­ ­کند و مقدار همبستگی بین مقادیری­ که به­ وسیله معادله پیش­ بینی می­ شود 567/0 می­ باشد. در بین عوامل، بیشترین ضریب تأثیر استاندارد متعلق به سرمایه فرهنگی 314/0 و کمترین ضریب تأثیر متعلق به فرصت­های برابر اجتماعی و مدیریت بدن 004/0 است.

کد مقاله 37372
تعداد بازدید 5

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397