• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان تأثیر قصه نویسی بر مهارت حل مسئله کودکان 12-8 سال مقیم در مراکز شبه خانواده استان گلستان (1397)
تعداد صفحات 8
نویسنده حمید حجتی - نفیسه حکمتی پور
مشخصات نشریه فصلنامه پرستاری کودکان - انجمن علمی پرستاری ایران شماره 3 پیاپی 23
تاریخ انتشار بهار - 1399
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 69-62
زبان فارسی
کلید واژه بی‌سرپرست  کودکان بی‌سرپرست  حل مسئله  مهارت‌های حل مسئله  بدسرپرست  کودکان بدسرپرست  مراکز شبه‌ خانواده  رویکرد شناختی رفتاری  گلستان (استان)  کودکان بی‌سرپرست نگهداری شده در مراکز  قصه نویسی  
چکیده مقدمه: کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از حمایت موثر والدین و نیز از مزایای زندگی در خانواده محروم هستند. مراقبت، درک همدلانه و مشارکت، ساختار قدرت شفاف و حل مسئله از کارکردهای ضروری خانواده است. یکی از مهمترین روش ها در حل تعارضات، مهارت حل مسئله است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر قصه نویسی بر مهارت حل مسئله کودکان 12-۸ سال مقیم در مراکز شبه خانواده استان گلستان در سال (1397) بود.
روش: این پژوهش از نوع تجربی پیش آزمون پس آزمون با دو گروه آزمودنی و کنترل بود. این مطالعه تجربی به صورت یک سو کور و گروه های موازی با حجم ﻧمونه ۲۲ نفر در هر گروه در مراکز نگهداری از کودکان مقیم در مراکز شبه خانواده انجام شد. مراکز به صورت احتمالی خوشه ای انتخاب شدند. تخصیص تصادفی آنها در دو گروه مراقبت معمول و گروه قصه نویسی با استفاده از پاکت های مهر و موم شده انجام شد. گروه قصه نویسی ۸ جلسه ۴۵ دقیقه ای تحت نظارت کمک پژوهشگر مداخله را دریافت نمود و گروه مراقبت معمول در طی این دوره هیچ مداخله ای دریافت نکرد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه کسیدی و لانگ بود.
یافته ها: مهارت حل مسئله، در دو گروه قصه نویسی و معمول قبل از دوره مداخله اختلاف آماری معنی‌داری نداشت و تفاوتی نداشتند ( 0/14 P = )، اما این آزمون در دو گروه بعد از اجرای مداخله قصه‌نویسی اختلاف معنی‌داری را نشان داد ( 0/001 P < ).
نتیجه گیری: مداخلات شناختی رفتاری مانند قصه نویسی می توانند برای کودکانی با شرایط خاص سودمند بوده و سبب رشد و تحول شناختی در آنان گردند. مداخلاتی مانند قصه نویسی، قصه گویی و روایت درمانی می توانند با قرار دادن کودکان در شرایط و استفاده از تخیل آن ها موجب ارتقاء مهارت هایی همچون مهارت حل مسئله شوند.

کد مقاله 37364
تعداد بازدید 3

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397