• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و دارو درمانی بر اضطراب رابطه جنسی و تعارضات زناشویی زوجین
تعداد صفحات 12
نویسنده سارا رجب‌پور - حمید نجات
مشخصات نشریه فصلنامه دانشکده علوم پزشکی نیشابور - علمی پژوهشی شماره 4 پیاپی 25
تاریخ انتشار زمستان - 1398
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 76-65
زبان فارسی
کلید واژه روابط جنسی  روابط جنسی زوجین  زوجین دارای تعارض زناشویی  تعارض زناشویی  نیشابور (شهرستان)  رویکرد شناختی رفتاری  دارو درمانی  بوپروپیون  اضطراب رابطه جنسی  
چکیده مقدمه: هدف، بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان شناختی رفتاری و دارودرمانی (بوپروپیون) بر اضطراب رابطه جنسی و تعارضات زناشویی زوجین بود.
روش: پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود که در قالب طرح پیش آزمون پس آزمون با سه گروه بود. جامعه آماری، شامل کلیه مراجعین به مطب های مامایی و مراکز روان پزشکی شهر نیشابور در بهار سال ۱۳۹۷ با شکایت اضطراب رابطه جنسی بودند که از این بین ۳۹ نفر به روش نمونه گیری در دسترس با لحاظ کردن ملاکهای ورود و خروج به پژوهش به شیوه تصادفی در سه گروه پژوهشی (درمان شناختی رفتاری، دارودرمانی و گروه گواه) قرار داده شدند. سپس گروه اول تحت ۸ جلسه درمان شناختی رفتاری قرار گرفت و گروه دوم نیز دارودرمانی را دریافت نمود، در این مدت نیز گروه گواه هیچ نوع مداخله روانشناختی یا دارویی را دریافت نکرد، هر سه گروه در ابتدا و انتهای پژوهش توسط پرسشنامه های تحقیق شامل مقیاس تعارضات زناشویی و اضطراب رابطه جنسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده به منظور مقایسه نتایج سه گروه آزمایشی و کنترل از تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیری (کوواریانس) و آزمون تعقیبی بونفرونی با نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری با تفاوت بیشتر معناداری در مقایسه با دارودرمانی، در بهبود اضطراب رابطه جنسی و تعارضات زناشویی موثر است.
نتیجه گیری: پیشنهاد میشود از درمان شناختی رفتاری به عنوان درمانی مبتنی بر شواهد پژوهشی در کاهش مشکلات افراد دارای اضطراب رابطه جنسی استفاده گردد.

کد مقاله 37359
تعداد بازدید 4

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397