• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان بررسی ارتباط مشخصات فردی اجتماعی زنان و مردان نابارور با نگرش نسبت به روش‌های اهدایی کمک باروری
تعداد صفحات 12
نویسنده حمیده جعفری - علی تقی‌پور - رباب لطیف نژاد رودسری
مشخصات نشریه فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه - علمی پژوهشی شماره 3
تاریخ انتشار پائیز - 1398
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 76-65
زبان فارسی
کلید واژه زنان نابارور  مذهب  روش‌های کمک باروری  ناباروری زنان  نگرش مردان  مشهد  ناباروری  نگرش زنان  مشخصات فردی  مشخصات فردی و اجتماعی  نگرش زنان نابارور  زنان مشهد  مردان نابارور  میزان درآمد  روش‌های اهدایی کمک باروری  مشخصات اجتماعی  ناباروری مردان  مردان مشهد  اطمینان به خدمات درمانی  
چکیده زمینه و هدف: یکی از مهم ترین گام‌ ها در شناسایی مشکلات افراد ناباروری که تنها راه درمانی آن ها استفاده از روش‌های اهدایی کمک باروری است، شناسایی نگرش این افراد نسبت به این روش‌ها و عوامل مرتبط می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین مشخصات فردی- اجتماعی زنان و مردان نابارور و ارتباط آن با نگرش نسبت به روش‌های اهدایی کمک باروری انجام شد.
روش­ ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی برروی 230 زن و مرد نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری میلاد شهر مشهد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از فرم مشخصات فردی- اجتماعی و پرسشنامه نگرش نسبت به روش ‌های اهدایی کمک باروری، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 14 و آزمون‌های تی مستقل، من ویتنی، کای اسکوئر، ضریب همبستگی اسپیرمن و آنالیز واریانس یکطرفه، در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تحلیل گردید.
نتایج: میانگین نمره نگرش زنان (12/4 ± 58/3) و مردان نابارور (12 ± 57/8) مورد مطالعه در حد متوسط بود و اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشت ( 0/05 P > ). از میان مشخصات فردی و اجتماعی مورد مطالعه، متغیرهای مذهب در زنان
( 0/02 P = ) و میزان درآمد ( 0/01 P = ) و اطمینان به کیفیت خدمات درمانی ( 0/02 P = ) در مردان با نگرش رابطه معنی داری داشتند.
نتیجه­ گیری: نگرش مردان و زنان نابارور نسبت به روش‌های اهدایی کمک باروری در حد متوسط بود. متغیر مذهب نگرش زنان و متغیرهای میزان درآمد و نیز اطمینان به خدمات درمانی نگرش مردان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کد مقاله 37358
تعداد بازدید 3

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397