• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر زوج درمانی گاتمن بر صمیمیت زناشویی زنان پرستار
تعداد صفحات 10
نویسنده نسیم سهیلی - کیانوش زهراکار - اسماعیل اسدپور - فرشاد محسن‌زاده
مشخصات نشریه دوماهنامه پژوهش پرستاری ایران - انجمن علمي پرستاري ايران - علمی پژوهشی شماره 6 پیاپی 63
تاریخ انتشار بهمن و اسفند - 1398
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 44-35
زبان فارسی
کلید واژه زوج درمانی  مشاوره گروهی  صمیمیت زناشویی  زنجان (شهرستان)  پرستاران زن  مشاوره گروهی زنان  زوج درمانی گاتمن  
چکیده مقدمه: پرستاران روزانه در محیط کار با استرسورهای متعددی مواجه می شوند و این مشکلات فقط محدود به محیط کار نیست و می تواند بر روابط خانواده نیز تاثیر بگذارد. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مشاوره گروهی گاتمن بر صمیمیت زناشویی زنان پرستار انجام شد.
روش: روش آزمایشی با طرح تکرار سنجش آمیخته با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه پرستاران 3 بیمارستان شهر زنجان در نیمه دوم سال 1397 بودند. که پس از اجرای نموه گیری اولیه به روش قرعه کشی کامپیوتری 75 نفر انتخاب شده و آزمون نیازهای صمیمیت باگاروزی برای آنها اجرا شد. سپس 24 نفر که کمترین نمره را در آزمون کسب کرده بودند به روش جایگزینی تصادفی در دو گروه 12 نفره آزمایش و کنترل، 16 جلسه زوج درمانی گاتمن را به مدت 60 دقیقه دریافت کردند. گروه کنترل مشاوره ای تا پایان فرایند پژوهش دریافت نکردند پس از پایان جلسات از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. پس از 1 ماه به منظور پیگیری پایداری اثر مجددا آزمون اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss 20 و آزمون واریانس با اندازه گیری مکرر جهت بررسی نتایج استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین میانگین صمیمیت زناشویی گروه آزمایش (08/377) و گروه کنترل (92/265) تفاوت معنادار است، همچنین در مقایسه با نتایج پیگیری برای گروه آزمایش (392) و گروه کنترل (08/262) پایداری اثر درمان تایید شد. می توان نتیجه گرفت که مشاوره گروهی گاتمن با تفاضل (16/111) و سطح معناداری 5% باعث ارتقاء صمیمیت زناشویی زنان گروه آزمایش شده است.
نتیجه گیری: مدل زوج درمانی گاتمن باعث بهبود صمیمیت زناشویی زنان پرستار می گردد. و می توان از این مدل مشاوره جهت ارتقای صمیمیت زناشویی کارکنان شیفتی موسسات و ادارات مختلف استفاده نمود.

کد مقاله 37150
تعداد بازدید 14

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397