• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان ارتباط استیگما با عملکرد خانواده بیماران روانی
تعداد صفحات 8
نویسنده صابر فرضی - فرشید شمسایی - لیلی تاپاک - عفت صادقیان
مشخصات نشریه دوماهنامه پژوهش پرستاری ایران - انجمن علمي پرستاري ايران - علمی پژوهشی شماره 6 پیاپی 63
تاریخ انتشار بهمن و اسفند - 1398
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 8-1
زبان فارسی
کلید واژه عملکرد خانواده  همدان  خانواده بیماران روانی  مراقبان  استیگما  خانواده  بیماران روانی  اعضای خانواده  مراقبین خانگی  بار مراقبتی  
چکیده مقدمه: رایج ­ترین و چالش برانگیزترین بار مراقبتی در اعضای خانواده بیماران روانی مسأله استیگمای ناشی از بیماری می ­باشد، استیگما به مجموعه­ ای از نگرش ها، عقاید و تفکرات ­منفی نسبت به یک وضعیت خاص، گفته می­ شود که علاوه بر فرد مورد نظر، خانواده را نیز شامل می­ شود. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط استیگما با عملکرد خانواده مراقبین بیماران روانی صورت گرفت.
روش کار: در این مطالعه توصیفی همبستگی 278 نفر از مراقبین بیماران روانی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی فرشچیان (سینا) همدان در سال 1397 با استفاده از روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از سه پرسشنامه: دموگرافیک، ارزیابی استیگما، ابزار سنجش­ عملکرد خانواده جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی در نرم افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها: میانگین و انحراف معیار استیگما و عملکرد عمومی خانواده به ترتیب 12/14 ± 9/72، 26 /0 ± 20/2 بدست آمد. بین استیگما با عملکرد کلی و همچنین حیطه­ های آمیختگی عاطفی، پاسخگویی عاطفی و کنترل رفتاری از پرسشنامه سنجش عمکلرد خانواده ارتباط معنی داری وجود داشت (0.05 > p
نتیجه گیری: با توجه به وجود ارتباط بین استیگما و عملکرد خانواده بیماران روانی، آموزش جامعه در سطوح مختلف در زمینه برخورد مناسب با این بیماران و خانواده های آنان از طریق رسانه ها و مراکز بهداشتی درمانی و دانشگاه ها پیشنهاد می شود.

کد مقاله 37149
تعداد بازدید 16

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397