• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس اضطراب سلامت و استرس ادراک شده با نقش میانجی خود ناتوان سازی در زنان متأهل شاغل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1397
تعداد صفحات 8
نویسنده شیوا اسماعیلی - افسانه قنبری پناه - رؤیا کوچک انتظار
مشخصات نشریه دوماهنامه پژوهش پرستاری ایران - انجمن علمي پرستاري ايران - علمی پژوهشی شماره 6 پیاپی 63
تاریخ انتشار بهمن و اسفند - 1398
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 52-45
زبان فارسی
کلید واژه زنان شاغل  سلامت زنان  زنان متأهل  بهزیستی روان‌شناختی  خودناتوان‌سازی  زنان متأهل شاغل  استرس ادراک شده   دانشگاه علوم پزشکی تهران  استرس زنان  اضطراب سلامتی  بهزیستی روان‌شناختی زنان  
چکیده مقدمه: با فراهم شدن زمینه ایفای نقش های اجتماعی پررنگ تر برای زنان و مواجهه زنان متاهل شاغل با تعدد نقش، توجه به بهزیستی روانشناختی آنان ضروری به نظر می رسد، لذا مطالعه حاضر با هدف پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس اضطراب سلامت و استرس ادراک شده با نقش میانجی خود ناتوان سازی در زنان متاهل شاغل انجام گرفته است.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن را زنان متاهل 60-20 سال شاغل در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال1397 تشکیل می دادند که به روش سرشماری به تعداد 266 نفر وارد مطالعه شدند. ابزار مطالعه پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس بهزیستی روانشناختی Ryff، مقیاس استرس ادراک شده، فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب سلامت و مقیاس خودناتوان سازی بوده است که داده ها در نرم افزارهای SPSS نسخه 25 و AMOS نسخه 24 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد اضطراب سلامتی، استرس ادراک شده و خودناتوان سازی در مجموع 48% از واریانس بهزیستی روانشناختی را پیش بینی می کنند همچنین استرس درک شده و اضطراب سلامتی 43% از واریانس خودناتوان سازی را پیش بینی و از این طریق بهزیستی روانشناختی را تحت تاثیر قرار می دهند.
نتیجه گیری: با توجه به تاثیر منفی استرس ادراک شده، اضطراب سلامتی و خودناتوان سازی بر بهزیستی روانشناختی زنان متاهل شاغل و با در نظر گرفتن اهمیت سلامت زنان شاغل که هم در خانواده و هم در محیط های کاری ایفای نقش می کنند، توصیه می شود سازمان های ذیربط در جهت کنترل عوامل یاد شده و سایر عوامل احتمالی برنامه های مناسب تدارک ببینند.

کد مقاله 37148
تعداد بازدید 12

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397