• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی در بروز پدیده طلاق
تعداد صفحات 25
نویسنده ابراهیم طریقی
مشخصات نشریه دوفصلنامه پليس زن - مجتمع آموزشی زنان پلیس - علمی ترویجی سال 12 پیاپی 28
تاریخ انتشار بهار و تابستان - 1397
درجه علمی علمی - ترویجی
محدوده صفحات 112-88
زبان فارسی
کلید واژه رضایت زناشویی  رضایت زناشویی زوجین  تهران  شبکه‌های اجتماعی  فضای مجازی  طلاق  شبکه‌های اجتماعی مجازی  میزان طلاق  شبکه‌های مجازی  زوج‌های تهرانی  منطقه 14 شهر تهران  
چکیده زمینه و هدف: ظهور تکنولوژیهای نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده است، بسیاری از کارکردهای خانواده ها را دچار اختلال کرده است. این پژوهش به بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال در منطقه 14 تهران پرداخته است. روش: روش تحقیق کمی و از نوع توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه زوجین 25 تا 40 سال مراجعه کننده به دادگاه شماره 1 خانواده منطقه 14 تهران می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی است که مقدار نمونه 100 نفر زوجین 25 تا 40 سال انتخاب شده است. در این پژوهش از دو پرسشنامه رضایتمندی زناشویی Enrich و پرسشنامه محقق ساخته شبکه های اجتماعی و مجازی استفاده شده است. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان داد میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی بر رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال منطقه 14 اثر معناداری دارد. همچنین بین رضایت زناشویی افراد عضو شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی و افراد غیر عضو تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که میانگین رضایت زناشویی در میان افراد غیر عضو به طور قابل توجهی بیشتر از افراد عضو شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی است. از طرف دیگر، بین تقاضای طلاق و عضویت افراد در شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی رابطه معناداری وجود دارد به عبارتی عضویت در شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی، به طور معناداری با افزایش میزان تقاضای طلاق زوجین 25 تا 40 سال همراه است.

کد مقاله 31518
تعداد بازدید 10

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
تعداد کل کاربران : 17286
کاربران آنلاین :     4
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397
وبیک