• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان بررسی رابطه بین عملکرد پلیس و احساس امنیت زنان (مورد مطالعه: شهر شیراز)
تعداد صفحات 13
نویسنده مریم فرج پور - احمدعلی گودرزی - احمد ایزدی
مشخصات نشریه دوفصلنامه پليس زن - مجتمع آموزشی زنان پلیس - علمی ترویجی سال 12 پیاپی 28
تاریخ انتشار بهار و تابستان - 1397
درجه علمی علمی - ترویجی
محدوده صفحات 87-75
زبان فارسی
کلید واژه زنان شیراز  امنیت زنان  احساس امنیت  شیراز  امنیت شغلی  پلیس  عملکرد پلیس  
چکیده زمینه و هدف: زنان نیمی از استعدادها و نیروی بالقوه جامعه می باشند و نبود آنها در موقعیتهای کلیدی به دلیل عدم احساس امنیت، برای جامعه یک فقدان تأسف بار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عملکرد پلیس و احساس امنیت زنان در شهر شیراز انجام شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری آن را زنان بالای 15 سال شهر شیراز تشکیل داده اند و از طریق نمونه‎گیری خوشه ای، 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب و با پرسشنامه‎های روا و پایا (آلفای کرونباخ پرسشنامه عملکرد پلیس، 90/0 و آلفای پرسشنامه احساس امنیت،80/0) مورد پرسش قرار گرفتند. داده‎های گردآوری شده با استفاده از نرم‎افزار SPSS و با کمک آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: پژوهش میزان احساس امنیت زنان را در شهر شیراز در تمامی ابعاد متوسط ارزیابی نموده و نشان داد بین عملکرد پلیس و تمامی ابعاد احساس امنیت زنان به جز امنیت شغلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بنابراین با بهبود عملکرد پلیس، زنان در جامعه احساس امنیت بیشتری خواهند داشت.

کد مقاله 31517
تعداد بازدید 16

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
تعداد کل کاربران : 17286
کاربران آنلاین :     3
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397
وبیک