• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان ارزیابی رضایتمندی زنان از وضعیت امنیت و عوامل محیطی مؤثر بر آن در پارک‌های شهر ایلام
تعداد صفحات 17
نویسنده مسعود صفائی‌پور - فاطمه پیری
مشخصات نشریه دوفصلنامه پليس زن - مجتمع آموزشی زنان پلیس - علمی ترویجی سال 12 پیاپی 28
تاریخ انتشار بهار و تابستان - 1397
درجه علمی علمی - ترویجی
محدوده صفحات 74-58
زبان فارسی
کلید واژه امنیت اجتماعی  امنیت اجتماعی زنان  امنیت زنان  امنیت  رضایت زن  فضاهای عمومی  ایلام  احساس امنیت  احساس ناامنی  پارکها  عوامل محیطی  زنان در فضاهای عمومی  امنیت عمومی  فضای عمومی شهری  احساس امنیت محیطی  احساس ناامنی زنان  امنیت محیطی  عوامل کالبدی  پارک شهری  پارک‌های عمومی  امنیت فضایی زنان  ترس زنان  
چکیده زمینه و هدف: یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده حضور مردم در فضاهای عمومی، ترس یا احساس ناامنی است. در این میان زنان بیشتر از مردان از وجود چنین تهدیداتی آسیب می بینند. این پژوهش، رضایتمندی زنان از وضعیت امنیت و عوامل محیطی موثر بر آن را در پارک‎های شهر ایلام مورد ارزیابی قرار داده است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را زنان 15 سال به بالا در شهر ایلام تشکیل دادند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 384 نفر مورد پرسش قرار گرفتند. داده ها با کمک پرسشنامه های روا و پایا (آلفای کرونباخ بالاتر از 70/0)، جمع آوری و با کمک آزمونهای تی و رگرسیون تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که در مجموع رضایت زنان از وضعیت امنیت پارکهای شهر ایلام پایین است اما به طور نسبی، از «وضعیت امنیت در روز» و «وضعیت استقرار نیروهای انتظامی» رضایت بیشتری داشته اند. در مورد عوامل محیطی اثرگذار بر احساس امنیت زنان نیز، بیشترین میزان رضایت زنان، به «موقعیت جغرافیایی پارکها» و کمترین میزان رضایت آنها به «خدمات حمل و نقل عمومی» و «قابل رؤیت بودن تابلوهای راهنما» مربوط می شد. بنابراین توجه به عوامل محیطی و کالبدی امنیت، میتواند به مشارکت بیشتر زنان در اجتماع کمک کند.

کد مقاله 31516
تعداد بازدید 7

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
تعداد کل کاربران : 17286
کاربران آنلاین :     2
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397
وبیک