• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد زنان به پلیس در محله سرآسیاب تهران
تعداد صفحات 19
نویسنده منصوره اعظم آزاده - آرزو صادقی ولنی
مشخصات نشریه دوفصلنامه پليس زن - مجتمع آموزشی زنان پلیس - علمی ترویجی سال 12 پیاپی 28
تاریخ انتشار بهار و تابستان - 1397
درجه علمی علمی - ترویجی
محدوده صفحات 57-39
زبان فارسی
کلید واژه امنیت زنان  احساس امنیت  عوامل مؤثر  تهران  اعتماد  محلات تهران  پلیس  امنیت زنان در فضای شهری  اعتماد به پلیس  امنیت محله  اعتماد اجتماعی  سرآسیاب (محله)  اعتماد زنان  
چکیده زمینه و هدف: پلیس نماد ظاهری اقتدار دولت است و اعتماد عمومی به پلیس یکی از شاخصهای مهم مشروعیت نهادهای دولتی است. امروزه پلیس به عنوان یکی از ارکان مهم حکومت وظیفه برقراری نظم و امنیت در جامعه را بر عهده دارد و برای ایفای نقش مهم و حساس خود نیاز به همکاری و مشارکت مردمی داشته و این امر بدون جلب اعتماد تحقق نمی یابد. این پژوهش اعتماد اجتماعی زنان به پلیس و عوامل موثر بر آن را در محله سرآسیاب بررسی می کند. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه پژوهش را زنان محله سرآسیاب تشکیل داده اند و نمونه 135 نفری از آنان با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به وسیله پرسشنامه روا و پایا (آلفای کرونباخ 80%) مورد پرسش قرار گرفته اند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد 49 درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی زنان به پلیس توسط متغیرهای «احساس امنیت»، «پایگاه اقتصادی-اجتماعی» و «کیفیت زندگی» در دو بعد عینی و ذهنی قابل پیش بینی است و سه متغیر «روابط همسایگی»، «احساس تعلق به محله» و «احساس امنیت» مهمترین متغیرهای پیش بینی کننده اند. بنابراین عملکرد پلیس تاثیر زیادی بر اعتماد اجتماعی زنان و احساس امنیت آنها گذاشته و در محلاتی که زنان کمتر امنیت و آسایش خاطر برای زندگی و رفت و آمد دارند، اعتماد به نهادهای کنترلی می تواند برای آنها آرامش خاطری فراهم سازد.

کد مقاله 31515
تعداد بازدید 9

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
تعداد کل کاربران : 17286
کاربران آنلاین :     1
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397
وبیک