• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان پیش بینی رفتار‏های پرخطر بر اساس سبک زندگی و تنظیم هیجانی در دختران دبیرستانی تهران
تعداد صفحات 13
نویسنده احمد سوری
مشخصات نشریه دوفصلنامه پليس زن - مجتمع آموزشی زنان پلیس - علمی ترویجی سال 11 پیاپی 27
تاریخ انتشار پاییز و زمستان - 1396
درجه علمی علمی - ترویجی
محدوده صفحات 48-36
زبان فارسی
کلید واژه دختران نوجوان  دانش‌آموزان دختر  رفتار دختران  رفتارهای پرخطر دختران  تنظیم هیجانی  تهران  سبک زندگی  رفتارهای پرخطر  دانش‌آموزان دختر دبیرستانی  هیجان  رفتار نوجوان  نوجوان ایرانی  
چکیده زمینه و هدف: رفتارهای پرخطر به رفتارهایی گفته میشود که سلامت و بهزیستی جسمی، روان شناختی و اجتماعی افراد و جامعه را به خطر می اندازد و دورۀ نوجوانی به دلیل خودمحوری و عدم درک مناسب نوجوانان از رفتارهای خود، مرحلۀ مهمی برای شروع این رفتارهای محسوب می شود. این پژوهش با هدف پیش‎بینی رفتارهای پرخطر بر اساس سبک زندگی و تنظیم هیجانی در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان اجرا شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه اجرا همبستگی-پیمایشی است. جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه پنج شهر تهران در سال تحصیلی 1395-1396 تشکیل داده‎اند و نمونه 346 نفری به طور خوشه ای-تصادفی انتخاب انتخاب شدند. داده ها با کمک پرسشنامه های نیمرخ سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامتی (آلفای کرونباخ 94/0)، تنظیم هیجانی نادیا گرنفسکی (آلفای کرونباخ 81/0) و پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی(آلفای کرونباخ 87/0) جمع‏ آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی تحلیل شدند. یافته‏ ها و نتایج: پژوهش نشان داد که بین رفتارهای پرخطر با سبک زندگی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد و رفتارهای پرخطر را می توان با سبک زندگی پیش بینی نمود. این رفتارها با تنظیم هیجانی رابطه معناداری ندارد و تنظیم هیجانی نمی توانند چنین رفتارهایی را پیش‏ بینی کند. بنابراین با ایجاد تغییر در سبک زندگی به ویژه بعد روابط بین فردی می توان بر رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر اثر گذاشت.

کد مقاله 31509
تعداد بازدید 17

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
تعداد کل کاربران : 17286
کاربران آنلاین :     4
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397
وبیک