• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
نشــریات
موضوع
رتبه علمی

روانشناسی ورزشی - دانشگاه شهید بهشتی - علمی پژوهشی
مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش (مطالعات مبانی مدیریت در ورزش سابق) - دانشگاه پیام نور - علمی پژوهشی
مدیریت منابع انسانی در ورزش - دانشگاه صنعتی شاهرود - علمی پژوهشی
مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش - دانشگاه بيرجند - علمی پژوهشی
مطالعات راهبردي ورزش و جوانان (مطالعات جوانان سابق) - مركز پژوهش‌هاي راهبردي وزارت ورزش و جوانان - علمی پژوهشی
مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - دانشگاه پيام نور - علمی ترویجی
رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي - انجمن علمي مديريت ورزشي ايران - علمی پژوهشی
پژوهش در ورزش تربيتی(پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - علمی پژوهشی
پژوهش در علوم ورزشی - پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی - علمی پژوهشی
تربيت بدني و علوم ورزشي - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز - مصوب دانشگاه آزاد
علوم ورزش - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج - مصوب دانشگاه آزاد
مديريت و رفتار سازماني در ورزش - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب - مصوب دانشگاه آزاد


پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397