• صفحه‌نخست
 • بانک اطلاعات علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
کتابخانه تخصصی
عنوان مدل معادله ساختاری کیفیت رابطه زناشویی بر اساس ویژگی‌های روان‌شناختی همسران
نام دانشجو / طلبه پریسا نیلفروشان
استاد راهنما مریم فاتحی‌زاده    
استاد مشاور وحید قاسمی    
دانشگاه دانشگاه اصفهان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
رشته تحصيلي مشاوره گرایش خانواده
مقطع تحصيلي دکتری
سال اخذ مدرک 131389
تعداد صفحات 299
زبان فارسی
کلید واژه روابط زناشویی  شخصیت  ویژگی‌های روان‌شناختی  معادلات ساختاری  دلبستگی بزرگسالان  ابعاد دلبستگی  پنج عامل شخصیت  کیفیت رابطه زناشویی  سبک دلبستگی بزرگسالان  اسنادهای ارتباطی  زوج‌ درمانی شناختی  واکنش هیجانی  اجتناب دلبستگی  ابعاد دلبستگی بزرگسالان  کیفیت ابعاد رابطه زناشویی  اسنادهای ارتباطی زنان  اسنادهای ارتباطی زناشویی  
موضوع روابط زناشويي / روابط جنسي زوجين     روابط زوجين    
چکیده هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه زناشویی و نیز بررسی تأثیر غیرمستقیم این عوامل از طریق اسنادهای ارتباطی و واکنش‌های هیجانی بر کیفیت رابطه زناشویی بود. این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زوج‌های شهر اصفهان در سال 1388 بود که حداقل یک سال از ازدواج آنها گذشته و در طی یک سال اخیر با رویدادهای استرس‌زا مواجه نشده بودند. از این جامعه، نمونه‌ای با حجم 522 نفر(261 زوج) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه پنج عامل شخصیت نئو (NEO-FFI)، پرسشنامه تجدیدنظرشده تجارب در روابط نزدیک (ECR-R)، پرسشنامه اسنادهای ارتباطی (RAM)، چرخ هیجان ژنو (GEW)، و پرسشنامه کیفیت ابعاد رابطه ادراک شده (PRQC) استفاده شد. روشهای آماری مورد استفاده شامل آمار توصیفی و تحلیل استنباطی به روش مدل‌سازی معادله ساختاری بود. یافته‌ها نشان داد که به طور جداگانه، عامل عمومی شخصیت تأثیر مثبت معنادار، و ابعاد دلبستگی تأثیر منفی معنادار بر کیفیت رابطه زناشویی دارد. همچنین تأثیر مجزا و مرتبط عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه زناشویی معنادار است بطوریکه اثر ابعاد دلبستگی، به‌ویژه اجتناب دلبستگی، بیشتر از اثر عامل عمومی شخصیت است. همچنین نتایج نشان داد که اسنادهای فرد نسبت به رفتار منفی همسرش میانجی تأثیر عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه زناشویی است. این در حالی است که واکنش‌های هیجانی فرد نسبت به رفتار منفی همسرش به تنهایی میانجی رابطه ابعاد دلبستگی و عامل عمومی شخصیت با کیفیت رابطه زناشویی نبود. همچنین نتایج نشان داد که تأثیر عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر اسنادهای ارتباطی بیشتر از تأثیر آنها بر واکنش‌های هیجانی است و اسنادهای ارتباطی در مقایسه با واکنش‌های هیجانی، تأثیر قوی‌تری بر کیفیت رابطه زناشویی دارد. بعلاوه اثر اسنادهای ارتباطی بر واکنش‌های هیجانی به طور معناداری بیشتر از اثر متقابل واکنش‌های هیجانی بر اسنادهای ارتباطی است. بدین ترتیب نتایج نشان داد که عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی از طریق اسنادهای ارتباطی، واکنش‌های هیجانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اسنادهای ارتباطی و واکنش‌های هیجانی، هر دو، میانجی رابطه عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه زناشویی هستند. تحلیل‌های مربوط به پویایی‌های سطح زوجی نشان داد که هم در زنان، و هم در مردان، اسنادهای ارتباطی فرد نسبت به رفتار منفی همسرش، تحت تأثیر عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی خود، و اسنادهای ارتباطی همسر است. اسنادهای ارتباطی زنان تحت تأثیر واکنش‌های هیجانی خشم، و افسردگی و اضطراب شوهر است درحالیکه اسنادهای ارتباطی شوهران تحت تأثیر واکنش‌های هیجانی همسر نیست. بطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که در تبیین کیفیت رابطه زناشویی، عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی دارای سهم ویژه‌ای بوده و باید عملکرد هر دو همزمان مورد توجه قرار گیرد. عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی از طریق اسنادهای ارتباطی و واکنش‌های هیجانی بر کیفیت رابطه زناشویی تأثیر می‌گذارد. در این میان نقش اسنادهای ارتباطی بسیار نافذتر از واکنش‌های هیجانی است. بنابراین می‌توان بر رویکردهای زوج‌درمانی شناختی که اسنادهای ارتباطی را هدف درمان قرار می‌دهد تأکید بیشتری داشت.
شماره ثبت 369 ( قم )      403 ( تهران )      

شناسه پایان نامه

1357
تعداد بازدید 2555

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397