• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (مطالعه موردی: شهر مرزی مراوه‌تپه استان گلستان)
تعداد صفحات 24
نویسنده اکبر شربتی
مشخصات نشریه فصلنامه علوم و فنون مرزی - دانشکده علوم و فنون مرز دانشگاه علوم انتظامی سال 9 شماره 2 پیاپی 25
تاریخ انتشار تابستان - 1397
درجه علمی علمی - ترویجی
محدوده صفحات 54-31
زبان فارسی
کلید واژه امنیت اجتماعی  امنیت اجتماعی زنان  فضاهای شهری  حمایت اجتماعی  امنیت زنان  امنیت  امنیت شهری  احساس امنیت  عوامل مؤثر  پایبندی مذهبی  زنان و فضاهای شهری  امنیت زنان در فضای شهری  احساس امنیت محیطی  عملکرد پلیس  گلستان (استان)  امنیت محیطی  امنیت فضایی زنان  مراوه‌تپه (شهرستان)  
چکیده احساس امنیت یکی از اصلی‌ترین عوامل پایداری فضاهای شهری به شمار می‌آید و بدون احساس امنیت هیچ فضای شهری، عرصه حضور و تعاملات اجتماعی شهروندان نخواهد بود. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر مرزی مراوه‌تپه استان گلستان است. این پژوهش با توجه به نوع هدف، کاربردی است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کلیه زنان بالای 18 سال ساکن در شهر مراوه‌تپه می باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. شیوه نمونه‌گیری تحقیق، تصادفی ساده و ابزار سنجش، پرسشنامه توأم با مصاحبه بوده است. سطح پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss و برای آزمون فرضیات از آزمون T تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌ شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد پلیس، اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی شهروندان، حمایت اجتماعی، پایبندی مذهبی در افزایش احساس امنیت زنان شهر مراوه‌تپه تأثیر مثبت دارد.

کد مقاله 31493
تعداد بازدید 16

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
تعداد کل کاربران : 17286
کاربران آنلاین :     3
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397
وبیک