• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان اثربخشی آموزش تلفیقی مهارت‌های ارتباطی و طرحواره درمانی بر ترس از صمیمت زنان مراجعه کننده به کلینیک‌های شهر اصفهان
تعداد صفحات 7
نویسنده عاطفه حیرت - مولود وطن خواهان
مشخصات نشریه ماهنامه علوم روانشناختی - محمود منصور - علمی پژوهشی پیاپی 89
تاریخ انتشار مرداد - 1399
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 559-553
زبان فارسی
کلید واژه زنان اصفهان  مهارت ارتباطی  اصفهان  صمیمیت زوجین  طرح‌واره درمانی  آموزش مهارت‌های ارتباطی  ترس از صمیمیت  آموزش تلفیقی  آموزش طرحواره درمانی  صمیمیت زنان  آموزش تلفیقی مهارت‌های ارتباطی و طرحواره درمانی  
چکیده زمینه: مطالعات متعددی به تأثیر مهارت ­های ارتباطی و طرحواره درمانی بر ترس از صمیمت زوجین پرداخته ­اند. اما پیرامون اثربخشی آموزش تلفیقی مهارت ­های ارتباطی و طرحواره درمانی بر ترس از صمیمیت زنان شکاف تحقیقاتی وجود دارد. هدف: بررسی اثربخشی آموزش تلفیقی مهارت‌های ارتباطی و طرحواره درمانی بر ترس از صمیمیت زنان مراجعه کننده به کلینیک‌های شهر اصفهان بود.
روش: پژوهش از نوع نیمه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون - پس­ آزمون با گروه گواه بود. جامعه ­آماری کلیه زنان مراجعه­ کننده به کلینیک‌های مشاوره شهر اصفهان در زمستان سال 1397 بود. 30 نفر به روش نمونه ­گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: پرسشنامه ترس از صمیمیت (FIS) دسکاتنر و تلن (1991) و جلسات آموزش تلفیقی مهارت ­های ارتباطی و طرحواره درمانی طاهری (1394). تحلیل داده ­ها با استفاده روش تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد. یافته ­ها: آموزش مهارت‌های ارتباطی و طرحواره درمانی بر ترس از صمیمیت زنان مراجعه کننده به کلینیک‌های شهر اصفهان تأثیر دارد (05/0 > p). نتیجه­ گیری: ترس از صمیمیت زنان مراجعه ­کننده به کلینیک‌های شهر اصفهان بر اساس آموزش مهارت‌های ارتباطی و طرحواره درمانی بهبود یافت.

کد مقاله 38311
تعداد بازدید 6

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397