• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت با فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری مادران و نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان
تعداد صفحات 11
نویسنده شهریار امینی ناغانی - سمانه نجارپوریان - عبدالوهاب سماوی
مشخصات نشریه دوماهنامه دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام - علمی پژوهشی شماره 1
تاریخ انتشار فروردین و اردیبهشت - 1399
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 77-67
زبان فارسی
کلید واژه فرزندپروری  پرخاشگری والدین  پرخاشگری  شهرکرد  کودکان دبستانی  رابطه والد فرزند  دانش‌آموزان دوره ابتدایی  اختلال نافرمانی مقابله‌ای  فرزندپروری مثبت  دانش‌آموز اول ابتدایی  آموزش فرزندپروری  فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد  پرخاشگری مادر  دانش‌آموزان دوم ابتدایی  دانش‌آموزان سوم ابتدایی  
چکیده مقدمه: تعامل والدین با کـــودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ ای می‌ تواند باعث مشکلاتی در رابطه آنان با این کودکان شود و بر شدت نشانه‌ های اختلال بیفزاید. از این ‌رو این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت با فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری مادران و نشانه‌ های اختلال نافرمانی مقابله‌ ای در کودکان انجام شد.
مواد و روش‌ ها: طرح پژوهش از نوع نیمه‌ آزمایشی و به‌ صورت پیش ‌آزمون-پس ‌آزمون- پیگیری با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران دانش آموزان پایه اول، دوم و سوم ابتدایی با تشخیص اختلال نافرمانی مقابله ‌ای شهرکرد در سال 1397 بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 45 نفر از مادران بود که به‌ صورت نمونه ‌گیری هدفمند انتخاب و به‌ صورت تصادفی در سه گروه فرزندپروری مثبت، پذیرش و تعهد و یک گروه کنترل جایگزین شدند. از مقیاس درجه ‌بندی اختلال نافرمانی مقابله ‌ای و پرسش نامه پرخاشگری برای جمع‌ آوری داده ‌ها استفاده شد. داده ‌ها از طریق تحلیل کوواریانس تک ‌متغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی و نرم‌ افزار SPSS vol.22 مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ‌های پژوهش: نتایج نشان داد که بین گروه فرزندپروری مثبت و درمان پذیرش و تعهد با گروه کنترل در مرحله پس ‌آزمون (P < 0.05 , F = 27.40) و پیگیری (P < 0.05 , F = 7.42) پرخاشگــری مادران و پس‌ آزمون (P < 0.05 , F = 47.64) و پیگیری (P < 0.05 , F = 33.88) نشانه‌ های اختلال تفاوت معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج نشان داد که به‌ غیر از مرحله پس ‌آزمون پرخاشگری والدین، در سایر مراحل بین فرزندپروری مثبت با درمان پذیرش و تعهد تفاوت معناداری وجود ندارد.
بحث و نتیجه‌ گیری: با توجه به یافته‌ های این پژوهش، فرزندپروری مثبت و فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد می ‌توانند در کاهش مشکلات مادران و کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ‌ای موثر واقع شوند.

کد مقاله 38256
تعداد بازدید 4

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397