• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان پیش بینی همدلی بر اساس دلبستگی به والدین و همسالان و خودپنداره
تعداد صفحات 8
نویسنده طیبه محمدی - سوسن صابر
مشخصات نشریه فصلنامه پرستار و پزشك در رزم - اداره بهداشت و درمان نزاجا سال 7 پیاپی 24
تاریخ انتشار پائیز - 1398
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 28-21
زبان فارسی
کلید واژه همدلی  رفتارهای هم دلانه  دلبستگی  خودپنداره  همدان  دانش‌آموزان دبیرستانی  گروه همسالان  خودپنداره نوجوانان  دلبستگی به والدین  دلبستگی به همسالان  نوجوانان دبیرستانی  دانش‌آموزان پایه هفتم  دانش‌آموزان نوجوان  دلبستگی به مادر  دانش‌آموزان پایه هشتم  خودپنداره جسمی  دانش‌آموزان پایه نهم  دانش‌آموزان متوسطه اول  خودپنداره اجتماعی  خودپنداره اخلاقی  
چکیده مقدمه: هدف پژوهش حاضر پیش­ بینی همدلی بر اساس دلبستگی به والدین و همسالان و خودپنداره بود.
روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش­ آموزان متوسطه اول پایه ­های هفتم تا نهم مدارس نواحی یک و دو شهرستان همدان به ­تعداد 21690 بود که از میان آن­ها به روش نمونه­ برداری تصادفی دو مرحله­ ای ۵70 نفر از میان مدارس شاهد 1، شاهد 2، مدرسه فروغ و مدرسه فاطمه الزهرا به این صورت­ که دو مدرسه از هر ناحیه و از هر مدرسه 4 کلاس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان ساخته آرمسدن و گرینبرگ (IPPA)، پرسشنامه خودپنداره (SCQ) ساخته ساراسوت 1984 و آزمون همدلی بریانت (1982) بود. پس از حذف 50 پرسشنامه مخدوش، داده ­ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد خودپنداره جسمانی ( 01/0 P < ، 176/0 = β) در سطح 01/0 و خودپنداره اجتماعی ( 05/0 P < ، 130/0 = β) و خودپنداره اخلاقی ( 05/0 P < ، 122/0 = β) در سطح معناداری 05/0 و به‌ صورت مثبت همدلی را پیش‌بینی می‌کنند. دلبستگی به مادر ( 01/0 P < ، 175/0 = β) و دلبستگی به همسالان (05/0 P < ، 117/0 = β) به ‌صورت مثبت و در سطح معناداری 01/0 همدلی را پیش‌بینی می‌کند.
نتیجه ­گیری: پیشنهاد می­شود در کاهش رفتارهای ضد اجتماعی در مدارس و افزایش رفتارهای همدلانه بر ارتقای خودپنداره نوجوانان و ترمیم دلبستگی آن­ها با والدین و همسالان تمرکز شود.

کد مقاله 38253
تعداد بازدید 5

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397