• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس سرمایه روانشناختی (امید، خوش بینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی)
تعداد صفحات 8
نویسنده نغمه فاضل همدانی
مشخصات نشریه ماهنامه رويش روانشناسي - انجمن روانشناسي باليني كودك و نوجوان - علمی ترویجی سال 8 شماره 12 پیاپی 45
تاریخ انتشار اسفند - 1398
درجه علمی علمی - ترویجی
محدوده صفحات 98-91
زبان فارسی
کلید واژه دانشجویان متأهل  امید  دانشگاه آزاد اسلامی  خودکارآمدی  سازگاری زناشویی  سرمایه روانشناختی  خوش‌ بینی   تاب‌آوری  دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب  
چکیده مطالعه حاضر با هدف پیش­ بینی سازگاری زناشویی بر اساس سرمایه روان­شناختی (امید، خوش­ بینی، تاب­ آوری و خودکارآمدی) در نمونه­ ای از دانشجویان متأهل انجام شد. این مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی بود. دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال 1397 جامعه آماری این مطالعه را تشکیل دادند. 270 (183 زن و 87 مرد) نفر از دانشجویان جهت شرکت در پژوهش به روش تصادفی خوشه­ ای چند مرحله­ ای بر اساس فرمول چو انتخاب شدند. جهت جمع­ آوری داده­ ها از پرسشنامه­ سرمایه­ روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) و مقیاس بازنگری شده ابعاد سازگاری زناشویی باسبی و همکاران (1995) استفاده شد. تحلیل داده­ ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی به­ روش گام­ به­ گام انجام شد. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که سازگاری زناشویی با متغیرهای امید (322/0 = r)، خوش­ بینی (191/0 = r)، تاب­ آوری (366/0 = r) و خودکارآمدی (268/0 = r) همبستگی مثبت و معنی­ دار دارد (0۱/۰ > P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که به ترتیب مولفه­ های تاب­ آوری، امید و خودکارآمدی قادر به پیش­ بینی 22% از تغییرات متغیر سازگاری زناشویی می­ باشند. مجموع نتایج این مطالعه از اهمیت مولفه­ های سرمایه روانشناختی در سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل حمایت می­ کند. بر این اساس پیشنهاد می شود که درمانگران خانواده، در اجرای مداخلات به سرمایه روانشناختی زوجین توجه ویژه داشته باشند.

کد مقاله 37783
تعداد بازدید 4

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397