• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان بررسی اثربخشی زوج درمانی روایتی بر بهبود بهزیستی روان‌شناختی زوجین ناسازگار
تعداد صفحات 20
نویسنده ابراهیم روزدار - نجمه حمید - کیومرث  بشلیده  - نسرین ارشدی
مشخصات نشریه دوفصلنامه مشاوره کاربردی - دانشگاه شهید چمران اهواز - علمی پژوهشی شماره 2
تاریخ انتشار پاییز و زمستان - 1398
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 86-67
زبان فارسی
کلید واژه زوج درمانی  ناسازگاری زناشویی  بهزیستی روان‌شناختی  اهواز  زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره  زوج‌های ناسازگار  زوج‌ درمانی روایتی  
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج‌درمانی روایتی بر بهبود بهزیستی روان‌شناختی زوجین ناسازگار در یک طرح نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه کنترل انجام گردید. جامعة این پژوهش شامل کلیه زوجین ناسازگار مراجعه‌کننده مراکز مشاوره شهر اهواز سال 1398 بود. سی زوج به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل اختصاص یافتند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش در هشت جلسة زوج درمانی روایتی شرکت کردند و شرکت‌کنندگان گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند و هر دو گروه در دو مرحلة پیش‌آزمون و پس‌آزمون در متغیر بهزیستی روان‌شناختی مورد سنجش قرار گرفتند. داده‌ها به روش آماری تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل پس از کنترل پیش‌آزمون در مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (001/0 p < ). بنابراین، زوج درمانی روایتی می‌تواند به‌عنوان درمانی اثربخش برای بهبود بهزیستی روان‌شناختی زوجین ناسازگار مورد استفاده قرار گیرد.

کد مقاله 37172
تعداد بازدید 3

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397