• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش تعهد بر تمایلات جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان بعد از جراحی ماستکتومی
تعداد صفحات 13
نویسنده لیلا قاسمی - شیدا جبل عاملی
مشخصات نشریه فصلنامه بیماری‌های پستان - جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران - علمی پژوهشی شماره 4 پیاپی 47
تاریخ انتشار زمستان - 1398
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 51-39
زبان فارسی
کلید واژه تمایلات جنسی  زنان اصفهان  اصفهان  سرطان پستان  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)  زنان ماستکتومی شده  ماستکتومی  میل جنسی زنان  زنان مبتلا به سرطان  
چکیده مقدمه: تاثیرات جسمی و روانی سرطان پستان و جراحی ماستکتومی بر تمایلات جنسی به عنوان یکی از مهم‏ترین وجوه شخصیت هر فرد، نیاز به مداخله های روان‏شناختی موثر را تایید می‏ کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تمایلات جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان بعد از جراحی ماستکتومی بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر نیمه‌ تجربی با مراحل پیش‏ آزمون و پس‌آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه‌ی آماری آن شامل کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان در استان اصفهان بود که در سال 96-1395 به شعبه اصفهان مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء (مکسا) مراجعه کرده بودند. نمونه شامل 26 بیمار بود که به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس از جامعه فوق انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه 13 نفری قرار گرفتند. گروه آزمایش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را به مدت 8 جلسه دریافت کرد و گروه گواه تا پایان پژوهش در لیست انتظار باقی ماند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه تمایلات جنسی هالبرت و آپت (1992) بود که در هر دو گروه آزمایش و گواه در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به اجرا درآمد. یافته‌های تحقیق با استفاده از نرم‏ افزار SPSS و روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.
یافته ‏ها: طبق نتایج تحلیل کوواریانس، در مرحله پس آزمون بین میانگین نمرات تمایلات جنسی در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد ( 99/7 F = ، 014/0 P = ) و میانگین نمره تمایلات جنسی در گروه آزمایش به طور معناداری بالاتر از گروه کنترل بود و به دنبال درمان، از ۸۵/۰ به 23/1 بهبود معنادار داشت ( 05/0 P < )، اما در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد (با میانگین 17/1 در پیش‏ آزمون و 16/1 در پس آزمون) (05/0 < P ). در مجموع در مرحله پس آزمون درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش تمایلات جنسی بیماران گروه آزمایش تأثیر معناداری داشته است ( 05/0 P < ) و میزان این تأثیر 48/0 بود.
نتیجه‏ گیری: به طور کلی با توجه به نتایج این پژوهش، احتمالا بتوان از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود تمایلات جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان بعد از جراحی ماستکتومی استفاده کرد.

کد مقاله 37160
تعداد بازدید 5

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397