• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان نقش صمیمیت با همسر، سبک‌های دلبستگی و عاطفه مثبت و منفی مادر در پیش بینی پیوند عاطفی مادر کودک در دوران بارداری
تعداد صفحات 11
نویسنده هانیه حسن‌زاده - علی زینالی
مشخصات نشریه ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه - دانشكده پرستاري و مامايي اروميه - علمی پژوهشی شماره 8 پیاپی 121
تاریخ انتشار آبان - 1398
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 602-592
زبان فارسی
کلید واژه دوران بارداری  ارومیه (شهرستان)  بارداری  زنان باردار  صمیمیت زوجین  سبک دلبستگی ایمن  سبک‌های دلبستگی  مادر باردار  رابطه مادر کودک  پیوند عاطفی  عواطف مثبت  سبک دلبستگی هراسان  عواطف منفی  پیوند مادر کودک  عاطفه مادر  پیوند عاطفی مادر کودک  سبک دلبستگی اشتغال خاطر  سبک دلبستگی دوری گزین  
چکیده پیش‌زمینه و هدف: دوران بارداری یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی زنان است و در این دوران آسیب به رابطه مادر-کودک باعث ایجاد زمینه‌ای برای بروز اختلال‌های روانی در کودک می‌شود. مهم‌ترین عوامل مرتبط با رابطه مادر-کودک شامل صمیمیت با همسر، سبک‌های دلبستگی و عاطفه مثبت و منفی مادر است. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش صمیمیت با همسر، سبک‌های دلبستگی و عاطفه مثبت و منفی مادر در پیش‌بینی پیوند عاطفی مادر-کودک در دوران بارداری انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش زنان باردار مراجعه‌کننده به درمانگاه‌ها و مطب‌های پزشکان زنان و زایمان شهر ارومیه در نیمه اول فصل تابستان سال 1397 بودند. در این پژوهش 270 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه‌های صمیمیت با همسر (والکر و تامپسون، 1983)، سبک‌های دلبستگی (ون آدنهوون و همکاران، 2003)، عاطفه مثبت و منفی (واتسون و همکاران، 1988) و پیوند عاطفی مادر-کودک (کیتامورا و همکاران، 2015) بودند. داده‌ها با روش‌های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که صمیمیت با همسر، سبک دلبستگی ایمن و عاطفه مثبت با پیوند عاطفی مادر-کودک رابطه مثبت و معنی‌دار و سبک‌های دلبستگی اشتغال‌خاطر و هراسان و عاطفه منفی با پیوند عاطفی مادر-کودک رابطه منفی و معنی‌دار داشتند (05/0 > p)، اما سبک دلبستگی دوری‌گزین با پیوند عاطفی مادر-کودک رابطه معنی‌داری نداشت
( 05/0 p ).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که صمیمیت با همسر، سبک دلبستگی ایمن و عاطفه مثبت باعث برقراری پیوند عاطفی مادر-کودک در دوران بارداری و سبک‌های دلبستگی هراسان و اشتغال‌خاطر و عاطفه منفی مانع برقراری پیوند عاطفی مادر-کودک در دوران بارداری می‌شود.

کد مقاله 37159
تعداد بازدید 5

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397