• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان اثربخشی برنامه مداخله ماتریکس و مداخله کاهش آسیب بر تمایل به خودکشی در دختران دانش‌آموز آسیب دیده از رابطه با جنس مخالف
تعداد صفحات 12
نویسنده هما شیخ دارانی - محسن گل‌پرور - ایلناز سجادیان
مشخصات نشریه فصلنامه طب توانبخشي - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي شماره 4
تاریخ انتشار زمستان - 1398
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 217-206
زبان فارسی
کلید واژه خودکشی  دختران نوجوان  خودکشی دختران  دانش‌آموزان دختر  جنس مخالف  اصفهان  دوستی با جنس مخالف  رابطه با جنس مخالف  کاهش آسیب  گرایش به خودکشی  شاهین شهر  دانش‌آموزان نوجوان  دختران آسیب دیده  مداخله ماتریکس  آموزش کاهش آسیب  
چکیده مقدمه و اهداف: امروزه رابطه با جنس مخالف در سنین نوجوانی اغلب ممکن است به برخی آسیب­ های آشکار و نهان، به خصوص برای نوجوانان دختر منجر شود. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه مداخله ماتریکس و مداخله کاهش آسیب بر تمایل به خودکشی در دختران دانش­ آموز آسیب­ دیده از رابطه با جنس مخالف اجرا شد.
مواد و روش ­ها: روش پژوهش از نوع نیمه­ آزمایشی و طرح پژوهش، سه­ گروهی دو مرحله­ ای (پیش­ آزمون و پس­ آزمون) بود. از میان 60 دختر آسیب­ دیده از رابطه با جنس مخالف در شاهین­ شهر اصفهان در پائیز 1397، 36 نفر به صورت هدفمند مبتنی بر ملاک­ های ورود و خروج انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (12 نفر برای هر گروه) و گروه گواه (12 نفر) گمارده شدند. مقیاس چندنگرشی تمایل به خودکشی نوجوانان در مراحل پیش­ آزمون و پس­ آزمون برای سنجش متغیر وابسته استفاده شد. برنامه مداخله ماتریکس و مداخله کاهش آسیب هر یک به مدت 10 جلسه، تحت درمان قرار گرفته و گروه گواه هیچ­گونه درمانی دریافت ننمودند. داده­ ها از طریق تحلیل کوواریانس چند­متغیری (مانکوا) و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل گردید.
یافته­ ها: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که در مرحله پس­ آزمون پس از کنترل پیش­ آزمون در متغیر جاذبه زندگی، گروه مداخله ماتریکس نسبت به گروه آموزش کاهش آسیب و گروه کنترل (01/0 > P) در متغیر عدم پذیرش زندگی گروه مداخله ماتریکس و گروه آموزش کاهش آسیب نسبت به گروه کنترل و در متغیر جاذبه مرگ فقط گروه مداخله ماتریکس نسبت به گروه کنترل دارای تفاوت معنادار بود (01/0 > P).
نتیجه­ گیری: بر اساس یافته­ های پژوهش حاضر، برنامه مداخله ماتریکس را می­توان برای کاهش تمایل به خودکشی دختران آسیب­ دیده از رابطه با جنس استفاده کرد.

کد مقاله 37154
تعداد بازدید 3

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397